Mgr. Michaela VelechovskáMgr. Michaela Velechovská je absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe, odbor osobnostne sociálnej výchova a pedagogicko-psychologické poradenstvo. V súčasnej dobe pôsobí ako doktorand na Pedagogickej katedre Univerzity Karlovej. Už osem rokov je lektorkou osobnostne zameraných seminárov, ako pre firmy i verejnosť, tak pre školský sektor. Medzi témy, ktorým sa venuje, patrí emočnej inteligencie a jej využitie vo firemnej praxi, psychologický systém enneagram, tímová spolupráca, komunikácia, riešenie konfliktov, facilitácie a práca s deťmi. Vzdelanie v tejto oblasti získala prevažne v zahraničí a vzdelanie si stále dopĺňa. V súčasnosti vedie piatym rokom vzdelávacia spoločnosť.