Mgr. Petra Uhlíková, PCCMgr. Petra Uhlíková, PCC sa oblasti rozvoja dospelých venuje od roku 1995. Zameriava sa predovšetkým na manažérske zručnosti a leadership. Pri rozvoji potenciálu manažérov využíva taktiež koučovanie (od roku 1997). K spolupráci kouča s klientom pristupuje ako k partnerstvu vznikajúcemu na účely plánovania a realizácie zmien, pre ktoré sa klient rozhodol. Petra je certifikovaným koučom u ICF (PCC level) a Erickson College Vancouver (Erickson Professional Certified Coach). Je spoluautorkou a trénerkou vzdelávacích koučovacích programov Growth Point (napr. Integrálne leadership, Kaleidoskop Špirálne dynamiky, Od manažmentu k leadershipu, Špecifický výcvik koučov, Interný koučing, Manager as a Coach). Pôsobí tiež v úlohe mentora manažérov (soft skills, plánovania a realizácie zmien, hodnoty, hodnotové systémy) a koučov.