Mgr. Štěpán CiprýnMgr. Štěpán Ciprýn je samostatným advokátom zapísaným u Českej advokátskej komory. Profesne sa venuje poskytovaniu generálny prax vrátane ex offo. V rámci svojej doterajšej praxe viedol zahraničnú pobočku advokátskej kancelárie, kde získal okrem iných aj manažérske schopnosti. V priebehu svojej kariéry pravidelne prispieva odbornými článkami do rôznych internetových odborných fór. Venuje sa lektorskej a vzdelávacej činnosti.