Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. má bohaté skúsenosti z oblasti personálneho manažmentu. Počas svojej kariéry pôsobil šesť rokov ako HR Business Partner v českej firme orientujúca sa na oblasť ecommerce. Teraz vyučuje na VUT v Brne na podnikateľskej fakulte a na European School of Business & amp; Management v programe MBA, kde študentom odovzdáva svoje cenné skúsenosti z personálneho manažmentu. Štěpán Konečný je absolventom jednoodborové psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity so špecializáciou na Psychológiu organizácie a riadenia. Tu v roku 2010 tiež získal doktorský titul v špecializácii Všeobecná psychológie. V rámci svojej akademickej činnosti spolupracoval na niekoľkých výskumoch GAČR (napr. Dôvera v procese rokovaní v interpersonálnych situáciách), či na projektoch Ministerstva vnútra.