Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.sa profesne zaoberá finančným právom a právom Európskej únie a v tejto oblasti sa tiež venuje lektorskej činnosti. V súčasnej dobe pracuje ako hlavný metodik regulácie finančného trhu v Českej národnej banke, kde sa podieľa na tvorbe právnych predpisov v danej oblasti, ďalej je členom Výboru pre ochranu spotrebiteľa a finančné inovácie (CCPFI) EIOPA a Komisia Legislatívnej rady vlády SR pre Európske právo. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a College of Europe v Bruggách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je spoluautorom publikácie “Komentovaná rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie”.