Mgr. Tomáš TatranskýMgr. Tomáš Tatranský je absolventom Filozofickej fakulty UK v Prahe a radu kurzov a štipendijných pobytov v SR i v zahraničí, okrem iného na Graduate School for Social Research pri Poľskej akadémii vied vo Varšave. Od roku 2009 pôsobí predovšetkým ako nezávislý lektor a publicista, v posledných rokoch sa zameriava na vedenie kurzov investovanie na burze, v ktorých prepája teoretické vedomosti s praktickým know-how. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä rodine, cestovanie a komunálnej politike.