Mgr. Valerij Seničev, Ph.D.Mgr. Valerij Seničev, Ph.D. je psychológ, poradca a jeden z autorov európskeho vzdelávacieho certifikačného programu ECQA Diversity Manager. Venuje sa otázkam kariéry, profesionálneho rozvoja a zmysluplnej práce. Je spoluzakladateľom platformy Educamp.cz, zamerané na poskytovanie konzultácií a školení v oblasti profesijného rozvoja, talent manažmentu, riadenie kariéry a sebamotivácie. Jeho špecializáciou sú Future Skills a práca s diverzitou. Je absolventom rodových štúdií a psychológie na Masarykovej univerzite, je tiež absolventom ekonómie a manažmentu v doktorandskom programe na VUT v Brne. Absolvoval 3 zahraničné výmenné pobyty v oblasti expat management, CSR a manažmentu rozmanitosti. Rád sa podieľa na aktivitách a konferenciách na tému budúcnosti práce a Future Skills, príkladom je dvojdňové udalosť Future Port Prague.