Mgr. Zdenka TmějováMgr. Zdenka Tmějová je absolventkou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je certifikovanou terapeutkou, Koucký, mediátorka a lektorkou. Zameriava sa na ľudský potenciál a jeho využitie. Špecializuje sa na témy zvyšovanie psychickej odolnosti, emocionálnej stability, stability osobnosti, mentálneho tréningu, sebadôvery, sebaúcty a autentickosti. Vedie tréningy pamäti, emočná inteligencia, work-life balance, psychickej odolnosti, typológie osobnosti, syndrómu vyhorenia a zvládanie stresu, asertivity a obrany proti manipulácii. Mnohoročné skúsenosti má s prípravou a realizáciou development centier a individuálne diagnostikou.