PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBAPhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventom Českého vysokého učenia technického – fakulty strojného inžinierstva a štúdia programu MBA na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológiu a sociológiu so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. Venoval sa problematike strategického manažmentu a ukončil štúdium v ​​programe DBA. Dizertačnej práci z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy obhájil v roku 2019 a získal titul Ph.D. Teraz si svoje teoretické vedomosti obohacuje ďalším štúdiom v odbore riadenia a ekonomiky podniku. Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v TOP manažmentu českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom mnohých e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie, autorom mnohých odborných článkov a príspevkov, pôsobil ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá ešte poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučingom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov.