PhDr. Karel Červený, MSc., MBAPhDr. Karel Červený, MSc., MBA vyštudoval andragogiku na Upolu Olomouc. Titul MSc. získal pri štúdiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA potom štúdiom na Business School Netherlands. V súčasnosti dokončuje rigorózne konanie a študuje kreativitu v doktorandskom štúdiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionár, manažér – praktík, kreatívec, učiteľ. Prešiel mnohými profesiami od referenta domu kultúry, riaditeľa osvetové agentúry, lektora, kouča, poradcu, imagemaker, vedúceho oddelenia ľudských zdrojov, personálneho riaditeľa, učiteľov na FF MU a VŠETKO až po riaditeľa vzdelávacie agentúry Talent Innovation. Má nevšedné formy výučby, vie zložité veci podávať jednoduchým spôsobom, vie teóriu vysvetliť na príkladoch svojej manažérskej praxe. Je uznávaným expertom na rozvoj kreativity a inovačného myslenia.