PhDr. Marie Hes Svobodová, Ph.D.PhDr. Marie Hes Svobodová, Ph.D. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V rámci postgraduálneho štúdia sa venovala fonetickému výskumu v oblasti forenznej fonetiky – identifikácia hovorcov. V roku 1994 sa stala vysokoškolským pedagógom na Univerzite Karlovej v Prahe. V súčasnej dobe externe spolupracuje so súkromnými VŠ ako vedúci seminárov rétoriky a komunikačných zručností. Pôsobí ďalej ako súkromný súdny znalec v oblasti audioexpertiz – fonoskopie (identifikácia hovorcu). V oblasti súkromného sektora sa takmer dvadsať rokov venuje predovšetkým konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti problematiky jazykovej komunikácie: kultúra hovoreného prejavu a verejných vystúpení, prezentačné zručnosti, argumentácia a techniky vyjednávania, krízová komunikácia a medzikultúrnej komunikácie vo svete podnikania.