PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.Martin Dlouhý vyštudoval magisterské štúdium učiteľstva na Masarykovej univerzite, Fakulte športových štúdií v Brne, kde následne absolvoval doktorát (PhDr.). Na tejto univerzite, resp. fakulte, potom absolvoval aj postgraduálne doktorandské štúdium na katedre športovej medicíny a psychológie športu. Je akademický pracovník a vysokoškolský pedagóg, didaktik, kinantropolog a sindefendolog, bývalý dlhoročný člen kinantropologické spoločnosti, Slovenskej asociácie univerzitného športu (člen technickej komisie bojových športov), ​​ktorý učí na Katedre telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v Českej republike. Publikoval viac ako 50 vedeckých článkov, vrátane monografií v uznávaných vedeckých časopisoch doma i v zahraničí.