PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D. pôsobí od roku 1998 ako odborná asistentka na Katedre sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V súčasnej dobe sa venuje aj publikačnej činnosti z oblasti andragogiky a riadenia ľudských zdrojov. Zameriava sa na výučbu riadenia ľudského potenciálu v organizácii, špecifiká organizačného prostredia, teória organizácie a postavenie organizácie v súčasnom sociálnom kontexte.