PhDr. Vladimír Janák, CSc.PhDr. Vladimír Janák, CSc. vyučuje na katedre manažmentu športu FTVS UK v Prahe personálny manažment, psychológiu manažmentu, komunikáciu a psychológiu obchodu. Je absolventom štúdia psychológie na FF UK v Prahe. Pôsobil niekoľko rokov vo vrcholovom športe ako poradenský psychológ. Zúčastnil sa niekoľkých projektov a stáží v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad Del Valle De Mexiko) a vyučoval na rôznych univerzitách v Európe. V súčasnej dobe sa zaoberá praktickými aplikáciami personálnych činností vo firmách, zavádzaním metód hodnotenia pracovníkov, testovaním a prijímaním adeptov a určovaním kompetencií pre rôzne povolania. Je autorom viac ako 30 článkov a realizoval mnoho vzdelávacích projektov pre firmy v oblasti strojárstva, automobilového priemyslu a poľnohospodárstva.