Prínosy špecializácie
MBA Management v školstve

 • Prehĺbite si teoretické i praktické znalosti a zručnosti v kľúčových oblastiach školstva.

 • Získate základné kompetencie v oblasti plánovania a riadenia pedagogických procesov.

 • Budete schopní vysvetliť svoje pedagogické zámery a vedieť odborne argumentovať.

 • Zoznámite sa s kvalitnou prípravou riadiacich pracovníkov pre vedúce funkcie v školách a školských zariadeniach.

 • Naučíte sa zásady psychológie a spolupráce s pedagogickými pracovníkmi, rodičmi a ostatnými výchovnými činiteľmi.

 • Porozumiete právnym aspektom v oblasti školstva.

Špecializáciu hodnotilo 31 absolventov.
Hodnotenie: 4,93 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
Management v školstve

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.


 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.


 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.


 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.


 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akúkoľvek problematiku.


 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.


 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.


 • Úspešný absolvent získa titul MBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak získajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské štúdium aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícii spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár k stiahnutiu.
 • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Štúdium MBA za 3.098 € bez DPH

Študujte za akčnú cenu 3.098 €
4.471 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 5. 12. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.