Získali sme ocenenie ASIC Premier Institiution!

European School of Business&Management SE získala v januári 2020 prestížnu medzinárodnú akreditáciu od renomovanej britskej akreditačnej autority Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) .


Naše vzdelávacie inštitúcie ESBM sa môže pýšiť najvyšším možných štatusom ASIC Premier Institution. Pre získanie tejto akreditácie bolo nutné deklarovať náročné kritéria vysokej kvality vzdelávacej inštitúcie i poskytovaných MBA, DBA, BBA, LLM a MSc programov a lektorského odborného tímu.


Akreditácia od ASIC poskytuje záujemcom o štúdium záruku vysokej kvality a prestíže manažérskeho vzdelania na European School of Business & Management SE. Je signálom špičkovej kvality celej inštitúcie ESBM, a rovnako tak ponúkaným manažérskym programom. ASIC pomáha uchádzačom o štúdium učiniť správnu voľbu pri výbere vzdelávacieho inštitútu.

ASIC je britskou prestížnou akreditačnou autoritou na poli vzdelávacích organizácií a poskytovateľov distančného a online vzdelávania v rámci celého sveta. ASIC je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a vo Veľkej Británii je uznaná úradom UK Visas and Immigration (UKVI). Ďalej je členom BQF (British Quality Foundation). ENQA (European Network for Quality Assurance) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance and E-Learing Network).