Programy MBA je možné na European School of Business & Management zahájiť kedykoľvek v priebehu celého roka . V rámci e-learningového systému (študentské sekcie) máte po záväznom prihlásení ihneď k dispozícii študijné materiály.


Podanie prihlášky je ZADARMO a na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.


Školné si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia.


Priebeh prijímacieho konania je jednoduchý a skladá sa z niekoľkých krokov:

Výber špecializácie MBA

• Pred samotným podaním prihlášky je dôležité starostlivo zvážiť, akú špecializáciu MBA si vybrať. Aktuálne ponúkame 22 špecializáciou a ak váhate, akú z nich zvoliť, radi vám poskytneme podrobnejšie informácie. Kontaktujte nás.

Podanie online prihlášky

• V prípade záujmu o štúdium MBA stačí vyplniť online prihlášku. K nej sa prikladá kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom alebo maturitné vysvedčenie), ktorú postačí naskenovať a jednoducho súbor priložiť k online formulári. V prípade záujmu o štúdium bez vysokoškolského titulu je potrebné priložiť k prihláške štruktúrovaný životopis spolu s čestným prehlásením o praxi v manažérskej pozícii a maturitné vysvedčenie.

(Prihlášku možno podať aj poštou, stačí ju ručne vyplniť a zaslať na adresu Londýnska 376/57, 120 00 Praha 2. Prihláška v PDF formáte)

Výsledok prijímacieho konania

• Najneskôr do 2 pracovných dní od podania prihlášky vás bude kontaktovať študijné koordinátorka. Prostredníctvom e-mailu dostanete rozhodnutie o prijatí na štúdium a zmluvu o štúdiu. Tú je potreba vytlačiť, podpísať a doručiť na adresu nášho sídla. Po doručení podpísanej zmluvy a úhrady štúdia vám zašleme prístupové údaje do študentskej sekcie, v ktorej nájdete všetky ďalšie informácie potrebné k štúdiu. Platba za štúdium MBA môže prebehnúť až v 12 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek.


• K štúdiu sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok či pohovorov.

Začatie samotného štúdia

• Vďaka online forme štúdia môžete začať študovať kedykoľvek podľa vlastných časových možností. Študijné materiály sú k dispozícii v rámci e-learningu v študentskej sekcii , kde si môžete aj pohodlne vybrať termíny prezenčnej výučby, ktoré sa budete zúčastňovať spolu s ďalšími študentmi našej školy.