Čo Vám prinesie štúdium na ESBM

1. Moderný spôsob vzdelávania

ESBM pre skvalitnenie výučby programov MBA využíva kombináciu online štúdia s interaktívnymi workshopy. Štúdium je postavené na tkz. Oxfordskom modelu výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktorú stavia nad teoretické znalosti. Ako študent si tak bližšie osvojíte rôzne študijne, komunikačné a praktické skúsenosti, ktoré využijete pri budovaní svojej profesijnej i osobnej dráhy.

2. Štúdium s medzinárodnou akreditáciou

ESBM je akreditovanou prestížnou zahraničnou asociáciou, ktorá dohliada na kvalitu vzdelania, lektorov, výučby a celej inštitúcie. Vďaka akreditáciám škola deklaruje progres a zlepšenie v rámci celého vzdelávacieho procesu. ESBM bola niekoľkokrát ocenená renomovanými medzinárodnými inštitútmi za kvalitu celej školy a manažérskych programov.

3. Nové znalosti a skúsenosti

Štúdium MBA na European School of Business & Management vám ponúkne nové možnosti a posunie vás dopredu. Poznáte nielen mnoho zaujímavých ľudí, ale získate cenné znalosti a informácie, ktoré v bežnej literatúre nenájdete. Po absolvovaní ročného štúdia zameraného na prax využijete nadobúdnuté skúsenosti nielen vo svojej práci ale i v osobnom živote.

4. Profesijný rozvoj

Štúdiom manažérskeho programu na European School of Business & Management sa naučíte otvoriť svoju myseľ novým informáciám a nápadom, čo Vám umožní nahliadať na profesijné probléme v úplne novom svetle. Zvýšite si svoju profesijnú kvalifikáciu a naučíte sa riešiť problémy efektívnym a konštruktívnym spôsobom v súlade s celkovým konceptom riadenia danej korporácie.

5. Lepšie uplatnenie

Absolvovaním štúdia MBA vysielate jednoznačnú správu – máte záujem sa ďalej profesijne rozvíjať, pracovať na sebe, ste flexibilný a otvorený novým informáciám a možnostiam. Súčasne disponujete praktickými znalosťami. Naši absolventi nové nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti úspešne využívajú v prestížnych domácich i nadnárodných spoločnostiach.

6. Konkurencieschopnosť

Nároky sa v pracovnom živote neustále zvyšujú. Nielen riaditelia, ale i manažéri sa dnes musia neustále vzdelávať, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť. K tomu im pomáha profesijný rozvoj a zvýšenie kvalifikácie. Štúdium MBA je správny nástroj pre udržanie si profesijného povedomia a aktualizáciu skúseností.

7. Získanie nových kontaktov

V rámci štúdia MBA sa stretnete so zaujímavými ľuďmi z rád lektorov alebo spolužiakov. Máte tak možnosť diskutovať svoje manažérske problémy a skúsenosti, či vymieňať si cenné a praktické rady. Získate tak nielen nové obchodné kontakty, ale i mnoho nových priateľov.

8. Zdokonaľovanie vlastnej firmy

Vo svete podnikania musíte byť vždy lepší než konkurencia. Riadiť firmu bez potrebných manažérskych znalosti a zručností už v dnešnej dobe nie je možné. Pokiaľ daná korporácia nemá nastavené vnútorné procesy, stanovené kompetencie, potom sa skôr či neskôr dostavia problémy. Naučíme Vás, ako problémom predchádzať, prípadne ako ich čo najefektívnejšie vyriešiť.

9. Prestížny titul

Po úspešnom zakončení štúdia MBA na ESBM získate prestížny profesijný titul MBA, ktorá sa uvádza za menom. Taktiež dostanete diplom o absolvovaní štúdia v českom a anglickom jazyku. Absolvovaním štúdia na ESBM môžete získať i prestížny medzinárodný certifikát IES a ICI.

10. Členstvo v absolventskom klube

Všetci absolventi European School of Business & Management ostávajú po ukončení štúdia členmi klubu a sú pravidelne pozvaní na najrôznejšie akcie školy, ako sú napríklad prednášky so zaujímavými osobnosťami, odborné konferencie či spoločenské akcie.