Čo Vám prinesie štúdium na ESBM!

1. Moderný spôsob vzdelávania

ESBM pre skvalitnenie výučby programov MBA využíva kombináciu online štúdia s interaktívnymi workshopy. Štúdium je postavené na tzv. Oxfordskom modelu výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavajú nad teoretické znalosti. Ako študent si tak bližšie osvojíte rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré využijete pri budovaní svojej profesijnej aj osobné dráhy.

2. Štúdium s medzinárodnou akreditáciou

ESBM je akreditovaná prestížnymi zahraničnými asociáciami, ktoré dohliada na kvalitu vzdelania, lektorov, výučby a celé inštitúcie. Vďaka akreditácii škola deklaruje progres a zlepšenie v rámci celého vzdelávacieho procesu. ESBM bola neraz ocenená renomovanými medzinárodnými inštitúty za kvalitu celej školy a manažérskych programov.

3. Nové vedomosti a zručnosti

Štúdium MBA na European School of Business & Management vám ponúkne nové možnosti a posunie vás vpred. Spoznáte nielen mnoho zaujímavých ľudí, ale získate cenné poznatky a informácie, ktoré v bežnej literatúre nenájdete. Po absolvovaní ročného štúdia zameraného na prax využijete nadobudnuté skúsenosti nielen vo svojej práci, ale i osobnom živote.

4. Profesijný rozvoj

Štúdiom manažérskeho programu na European School of Business & Management sa naučíte otvoriť svoju myseľ novým informáciám a nápadom, čo Vám umožní nahliadať na profesijné problémy v úplne novom svetle. Zvýšite si svoju profesijnú kvalifikáciu a naučíte sa riešiť problémy efektívnym a konštruktívnym spôsobom v súlade s celkovým konceptom riadenia danej korporácie.

5. Lepšie uplatnenie

Absolvovaním štúdia MBA vysielate jednoznačné oznámenie - máte záujem sa ďalej profesijne rozvíjať, pracovať na sebe, ste flexibilný a otvorení novým informáciám a & nbsp; možnostiam. Súčasne disponujete praktickými znalosťami. Získavate tak konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Naši absolventi novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti úspešne využívajú v & prestížnych domácich i nadnárodných spoločnostiach.

6. Konkurencieschopnosť

Nároky sa v pracovnom živote neustále zvyšujú. Nielen riaditelia, ale aj manažéri sa dnes musí neustále vzdelávať, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť. K tomu im pomáha profesijný rozvoj a zvýšenie kvalifikácie. Štúdium MBA je správny nástroj pre udržanie si profesijného povedomia a aktualizáciu svojich skúseností.

7. Získanie nových kontaktov

V rámci štúdia MBA sa stretnete s mnohými zaujímavými ľuďmi z radov lektorov alebo spolužiakov. Máte tak možnosť diskutovať svoje manažérske problémy a skúsenosti či si vymieňať cenné a praktické rady. Získate tak nielen nové obchodné kontakty, ale aj mnoho nových priateľov.

8. Zdokonalenie vlastnej firmy

Vo svete podnikania musíte byť vždy lepší ako konkurencia. Riadiť firmu bez potrebných manažérskych znalostí a zručností už v dnešnej dobe nie je možné. Ak daná korporácia nemá nastavené vnútorné procesy, stanovené kompetencie, potom sa skôr alebo neskôr dostaví problémy. Naučíme Vás, ako problémom predchádzať, prípadne ako ich čo najefektívnejšie vyriešiť.

9. Prestížny titul

Po úspešnom zakončení štúdia MBA na ESBM získate prestížny odborný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Taktiež obdržíte diplom o absolvovaní štúdia v slovenskom a anglickom jazyku. Absolvovaním štúdia na ESBM môžete získať tiež prestížny medzinárodný certifikát IES a ICI.

10. Členstvo v absolventskej klube

Všetci absolventi European School of Business & Management zostávajú po ukončení štúdia členov klubu a sú pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie školy, ako sú napríklad prednášky so zaujímavými osobnosťami, odborné konferencie či spoločenské akcie.