Ponúkame prestížne štúdium MBA, DBA a LLM s medzinárodnou akreditáciou

ESBM je akreditovaná prestížnymi zahraničnými asociáciami a organizáciami, ktoré dohliada na kvalitu vzdelávacích programov, lektorov, výučby a celé inštitúcie. Vďaka akreditácii musí ESBM dokladať neustály progres a zlepšenie v rámci vzdelávacieho procesu.

Ako absolvent ESBM sa výborne uplatníte

Absolventi ESBM nachádzajú uplatnenie vo vrcholových manažérskych postoch podľa zvoleného študijného programu (špecializácie). Novo nadobudnuté znalosti a praktické skúsenosti získané v rámci štúdia MBA, DBA či LLM úspešne využívajú v prestížnych tuzemských a zahraničných firmách.

Študujete online, v českom jazyku a celé štúdium trvá 1 rok

Výučba na ESBM prebieha v online forme v kombinácii s interaktívnou výučbou – workshopy. Vďaka prepracovanému systému štúdia môžu študovať aj tí najvyťaženejšie. Dĺžka štúdia je nastavená na jeden rok a v prípade štúdia MBA je rozdelená do troch blokov, LLM štúdium sa skladá z 2 blokov a v rámci DBA štúdia absolvujete aj 2 bloky. Štúdium prebieha v slovenčine, avšak je plne prispôsobené slovenským študentom, ktorí majú možnosť seminárne a záverečné práce odovzdávať vo svojej materčine. Ročné programy MBA, DBA a LLM sú navyše časovo flexibilné.

Môžete si zostaviť vlastný študijný MBA program

1. blok programu MBA obsahuje moduly z oblasti manažmentu, HR, financií, ktoré sú nevyhnutné pre výkon funkcie každého manažéra. V rámci 2. bloku štúdia si študent volí špecializáciu podľa svojho záujmu a zamerania. Vyberať si môže z celkovej ponuky 19 MBA špecializáciou. V 3. bloku si študent volí 2 z viac ako desiatky voliteľných predmetov (modulov).

Vyberiete si z 19 špecializácií MBA

Program MBA ponúka ESBM v 19 rôznych špecializáciách, aby si študent mohol pohodlne vybrať zameranie podľa svojho záujmu a preferencií. Navyše škola garantuje otvorenie každého študijného programu MBA nehľadiac na počet uchádzačov.

Štúdium môžete začať kedykoľvek

Programy MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration) či LLM (Master of Laws) je možné začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Nie je tak nutné čakať na začatie študijných programov či riešiť problematiku s otvorením požadovaného výukového programu. Neznamená to však, že študent absolvuje štúdium sám. Po prihlásení k štúdiu ihneď získa prístup do e-learningového systému (intranetu), kde nájde študijné materiály a informácie. Študent si vyberá, v ktorých termínoch sa výučby zúčastní s ďalšími študentmi.

Najbližší termín výučby MBA ZÁKLADNÉHO BLOKU je 7. 9. 2019.

Do tejto doby môže študent absolvovať napríklad moduly zo špecializácie alebo moduly z voliteľného bloku.

Komplexná štúdie o prínose štúdia na ESBM

Rast príjmu a obratu absolventov našej školy ESBM
Spracovala nezávislá agentúra MEDIAN, s. R. O.
97 %
Absolventov je presvedčených, že sa im investície do štúdia MBA na ESBM vyplatila .
93 %
Absolventov potvrdilo, že počas štúdia rozšírili svoje podnikanie a navýšili obrat.
87 %
Absolventov si vďaka štúdiu zlepšilo svoju pracovnú pozíciu, alebo postavenie vo firme.
Štúdium môžete začať kedykoľvek

Vďaka online forme štúdia má človek možnosť študovať odkiaľkoľvek a podľa vlastných časových možností. Prostredníctvom profesionálneho e-learningového systému ESBM môžu študenti získať študijné materiály, sylaby, prezentácie a všetky ostatné informácie potrebné k priebehu celého štúdia. Štúdium MBA, DBA a LLM na ESBM je teda prispôsobené aj tým najvyťaženejším. Navyše študentmi nezaťažujeme zbytočnými administratívnymi úkonmi, kvôli ktorým by museli dochádzať do sídla školy.

Ponúkame časovo flexibilné štúdium odkiaľkoľvek

Vďaka online forme štúdia má človek možnosť študovať odkiaľkoľvek a podľa vlastných časových možností. Prostredníctvom profesionálneho e-learningového systému ESBM môžu študenti získať študijné materiály, sylaby, prezentácie a všetky ostatné informácie potrebné k priebehu celého štúdia. Štúdium MBA, DBA a LLM na ESBM je teda prispôsobené aj tým najvyťaženejším. Navyše študentmi nezaťažujeme zbytočnými administratívnymi úkonmi, kvôli ktorým by museli dochádzať do sídla školy.

Studium MBA Studium DBA Studium LLM
Štúdium je postavené na Oxfordskom vzdelávacom modeli

ESBM vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je oproti kontinentálnemu modelu zameraný prevažne na rozvoj schopností a zručností študenta a ich demonštráciu na reálnych príkladoch a prax. Tento systém potláča formu učenia sa naspamäť.

Více o unikátním systému ESBM
Spolupracujeme so špičkovým lektorským tímom

Lektorský tím ESBM je zostavený z tých najlepších profesionálov v danom odbore. Lektori mimo svoju lektorskú činnosť pôsobí v praxi na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností a sú tak schopní odovzdať svoje praktické skúsenosti. Študenti môžu nad rámec výučby konzultovať s lektormi svojej dotaz.

Seznamte se s našimi lektory
Získali sme prestížne ocenenie od zahraničnej vzdelávacie asociácie

ESBM získala prestížne ocenenie zavedené medzinárodnej spoločnosti s vysokou úrovňou poskytovaného vzdelávania v programoch Master of Business Administration (MBA). Ocenenie bolo udelené renomovanou európskou inštitúciou The European Association for Business Studies, ktorá kladne hodnotila predovšetkým štruktúru a obsah vzdelávacích programov MBA, poskytovanú formu štúdia a odborný lektorský tím. Získaný certifikát je signálom špičkovej kvality našich ponúkaných manažérskych programov.

Prestižní ocenění ESBM
Prihlášku na štúdium si podáte ZADARMO

Cena štúdia je konečná a zahrňuje všetky úkony spojené so spracovaním prihlášky, účasť na prezenčných i online seminároch, občerstvenie na prezenčných seminároch, študijné materiály k dispozícii online v študentskej sekcii, individuálne stretnutia a diskusie s lektormi, vyhotovenie diplomu, účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch, spoločenských akciách a ďalších aktivitách organizovaných ESBM. Za podanie prihlášky neplatíte už žiaden manipulačný poplatok. Navyše majú študenti možnosť čerpať zaujímavé zľavy a bonusy na produkty a služby u našich partnerov.

Školné
Máte prístup k odbornej literatúre ako online, tak offline

Všetci študenti ESBM si môžu na študijnom oddelení zapožičať vybranú literatúru k vyučovaným modulom. K dispozícii sú tiež aj odborné časopisy. Zároveň ako bonus získavajú po celú dobu štúdia bezplatný prístup do online knižnice BOOKPORT, ktorá má viac ako 4200 titulov.

Knihovna Bookport
Získate členstvo v absolventskej klube

Po skončení štúdia MBA, DBA či LLM nestráca študenti kontakt so školou a lektormi. Všetci absolventi ESBM sú pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie, ako sú odborné prednášky so zaujímavými osobnosťami, networkingový stretnutia, odborné konferencie, spoločenské celovečerný akcie atď.

Odborné přednášky pro naše členy
Proklientsky prístup je pre nás samozrejmosťou

Pre ESBM je profesionálny a individuálny prístup ku každému študentovi samozrejmosťou. Študijné oddelenie, lektori i celý tím ESBM vychádza požiadavkám študentov ústrety a snažia sa zabezpečiť ich maximálnu spokojnosť.

Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.