Prínosy špecializácie
BBA Soft Skills

 • Zameriate sa na schopnosti a kľúčové kompetencie v oblasti chovania.

 • Budete sa lepšie orientovať v práci manažéra.

 • Osvojíte si efektívnu komunikáciu a budete vystupovať kultivovaným rečníckym prejavom.

 • Naučíte sa kvalitným reprezentačným a prezentačným schopnostiam.

 • Získate väčšiu sebadôveru a istotu.

 • Nasmerujte využitie svojho času v zmysle harmonizácie života človeka.

Špecializáciu hodnotilo 21 absoloventov.
Hodnotenie: 4,94 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
BBA Soft Skills

 • Štúdium BBA trvá 9-12 mesiacov a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdia. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inú formou definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celu dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejní v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul BBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Pre štúdium programu BBA nemusí uchádzač deklarovať prax.
 • Podanie riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Štúdium BBA za 1.765 € bez DPH

Študujte za akčnú cenu 1.765 €
2.314 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 7. 11. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.