Prínosy špecializácie
Executive DBA

 • Dozviete sa najaktuálnejšie informácie z oblasti moderného managementu.

 • Získate nové zručnosti využiteľné v korporátnej praxi.

 • Zoznámite sa s aktuálnymi trendmi v oblasti executive managementu.

 • Zoznámite sa s trendmi digitalizácie a s ňou súvisiacej automatizácie výroby a služieb.

 • Definujte základné koncepty managementu kvality, i ich riziká.

 • Dozviete sa praktické rady pre zlepšenie funkčnosti a výkonnosti firemných procesov.

Špecializáciu hodnotilo 136 absolventov.
Hodnotenie: 4,96 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
Executive DBA

 • Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do 3 výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplňujúce materiály, ktoré vyučujúci uverejňuje v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul Mgr. alebo Ing.), popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe MBA.
 • Ďalej minimálne päťročná prax na manažérskej pozícií: formulár k stiahnutiu.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA .
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Štúdium DBA za 4.667 € bez DPH

Študujte za akčnú cenu 4.667 €
6.078 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 7. 11. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.