Školné MBA

Podanie prihlášky je ZADARMO! Školné si môžete rozložiť až do 10 splátok bez navýšenia ceny.


Štúdium MBA za MIMORIADNU cenu 3.098 €!

Prihláste sa do 12. 2. 2021 a študujte program MBA za zvýhodnené školné 3.098 € bez DPH (namiesto pôvodných 4.771 € bez DPH).
Podanie prihlášky je ZADARMO! Školné si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny.
Cena v Kč
Cena v EUR
Cena štúdia po zľave
možné rozložiť do 1-12 splátok
79.000 Kč bez DPH
95.590 Kč s DPH
Cena štúdia po zľave
možné rozložiť do 1-12 splátok
3.098 € bez DPH
3.749 € s DPH
Štandardná cena
114.000 Kč bez DPH
137.940 Kč s DPH
Štandardná cena
4.471 € bez DPH
5.410 € s DPH
Zľava
platí do 12. 2. 2021
35.000 Kč
Zľava
platí do 12. 2. 2021
1.373 €


Štúdium MBA za MIMORIADNU cenu 4.471 €!


 • spracovania prihlášky,
 • ľubovoľný termín pre začatie štúdia,
 • neobmedzený prístup do študentskej sekcie s vlastnými študijnými materiálmi, informačnými a nápomocnými dokumenty k štúdiu vrátane videí,
 • online komunikácie s lektormi a študijným oddelením v rámci študentskej sekcie,
 • individuálne konzultácie s lektormi,
 • konzultácie seminárnych prác vrátane opravných pokusov,
 • účasť na prezenčných i online seminároch,
 • ľubovoľný výber z niekoľkých termínov prezenčných seminárov podľa vlastných preferencií a časových možností,
 • občerstvenia na prezenčných seminároch (coffee break, obed),
 • účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch a bonusových workshopoch,
 • možnosť navštevovať semináre z iných špecializácií MBA (vrátane poskytnutia študijných materiálov),
 • možnosť navštevovať podujatia so sprievodným programom a ďalšie aktivity organizované ESBM,
 • možnosť zmeny MBA špecializácia v priebehu štúdia,
 • možnosť prerušenia alebo predĺženia štúdia podľa platných VŠP,
 • vystavenie diplomu MBA v slovenskom a anglickom jazyku,
 • bonusová karta s množstvom zliav po celú dobu štúdia,
 • členstvo v absolventskej klube,
 • prístup do online knižnice BOOKPORT s viac ako 4200 tituly,
 • zľava na nákup doplnkové literatúry v kníhkupectvách Grada, Academic Bookshop a Malé centrum,
 • možnosť využívať vlastnú knižnicu ESBM so stovkami odborných tlačených titulov,
 • rozloženie školného až do desiatich splátok bez navýšenia ceny štúdia,
 • ústretový prístup študijného oddelenia a plná administratívna podpora po celú dobu štúdia.


Fakturačné údaje

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel H, vložka 1534

IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankovní účet:
CZK: 2001633044/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ2020100000002001633044
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

EUR: 2201633057/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ4820100000002201633057
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Daňové zvýhodnenie

Štúdium MBA môže zamestnávateľ uplatniť v základu dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov (podľa ustanovenia § 24 zákona č. 586/1992 Zb. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Študentov prijímame BEZ prijímacích skúšok či pohovorov.
Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie, alebo preukázateľná prax.