Prínosy špecializácie
BBA Personálne riadenie a andragogika

 • Získate komplexné znalosti z oblasti personálneho managementu.

 • Zoznámite sa s procesmi ľudských zdrojov v rámci firiem.

 • Poznáte aktuálne trendy v oblasti HR.

 • Naučíte sa aplikovať do praxe rôzne metódy z oblasti personálneho riadenia.

 • Naučíte sa správne riadiť a predovšetkým viesť tím.

 • Osvojíte si, ako byť správnym lídrom.

Špecializáciu hodnotilo 28 absoloventov.
Hodnocení: 5,00 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
BBA Personálne riadenie a andragogika

 • Štúdium BBA trvá 9-12 mesiacov a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.
 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdia. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inou formou definovanou v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celu dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na ne môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejní v rámci e-learningu.
 • E-learningový portál prevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.
 • Úspešný absolvent získa titul BBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

 • Pre štúdium programu BBA nemusí uchádzač deklarovať prax.

 • Podanie riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok či pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 1.765 € bez DPH.

Pôvodná cena 2.314 €
Ušetríte 549 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.