Prínosy špecializácie
BBA Projektové riadenie

 • Dokážete vytvoriť projektový zámer investičného aj neinvestičného charakteru.

 • Budete schopní vytvoriť situačný analýzu.

 • Zvládnete definovať súčasnú a potenciálnu konkurenciu.

 • Pripomeniete si hlavné body životného cyklu projektu podľaIPMA.

 • Dokážete špecifikovať oblasti podnikania s využitím externých a interných manažérskych metód.

 • Určíte trhové prostredie pre konkrétnu organizáciu.

Specializaci hodnotilo 18 absoloventov
Hodnocení: 4,96 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
BBA Projektové riadenie

 • Štúdium BBA trvá 9 – 12 mesiacov, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výukových dní.
 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 práce alebo prípadové štúdie, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e-learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.
 • Úspešný absolvent získa titul BBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

 • Pre štúdium programu BBA nemusí uchádzač deklarovať praxi.

 • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podania prihlášky je ZADARMO .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 1.765 € bez DPH.

Pôvodná cena 2.314 €
Ušetríte 549 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.