Prínosy špecializácie
DBA Soft Skills

 • Osvojíte si toľko cenených mäkkých zručnosti.

 • Budete sebavedomejší, výkonnejší a asertívnejší.

 • Na problémy budete nahliadať novým spôsobom a dokážete využiť príležitosti.

 • Dokážete využiť diverzitu pracovného tímu.

 • Získate kľúčové zručnosti pre motiváciu, vedenie a riadenie ľudí.

 • Budete zvládať náročné situácie a konflikty s primeraným nadhľadom./b>

Špecializáciu hodnotilo 114 absolventov .
Hodnocení: 4,98 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
DBA Soft Skills

 • Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.
 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inou formou definovanou v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • Nad rámce uvedeného majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na ne môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplňujúce materiály, ktoré vyučujúci uverejňuje v rámci e-learningu.
 • E-learningový portál prevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul Mgr. alebo Ing.), popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe MBA.

 • Ďalej minimálne päťročná prax na manažérskej pozícií: formulár k stiahnutiu.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA. .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Zvýhodnená cena DBA štúdiav 4.667 € bez DPH.

Pôvodná cena 6.078 €
Ušetríte 1.411 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.