Prínosy špecializácie
Executive DBA

 • Dozviete sa najaktuálnejšie informácie z oblasti moderného manažmentu.

 • Získate nové zručnosti využiteľné v korporátnej praxi.

 • Zoznámite sa s aktuálnymi trendmi v oblasti executive manažmentu.

 • Zoznámite sa s trendom digitalizácie a s ňou súvisiace automatizáciou výroby a služieb.

 • Definujete základné koncepty manažmentu kvality, aj ich riziká.

 • Dozviete sa praktické rady pre zlepšenie funkčnosti a výkonnosti firemných procesov.

Špecializáciu hodnotilo 136 absolventov
Hodnocení: 4,96 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
Executive DBA

 • Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learningový systém s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do 3 výukových dní.
 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 seminárne práce alebo prípadové štúdie, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e-learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícii majú študenti tiež doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejňujú v rámci e-learningu.
 • E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul Mgr. Alebo Ing.), Prípadne ukončené profesijné vzdelanie v programe MBA.

 • Ďalej minimálne päťročná prax na manažérskej pozícii: formulár na stiahnutie.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podania prihlášky je ZADARMO .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.
Zvýhodnená cena DBA štúdiav 4.667 € bez DPH.

Pôvodná cena 6.078 €
Ušetríte 1.411 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.