Prínosy špecializácie
MBA Bankovníctvo

 • Porozumiete oblastiam komerčného a investičného bankovníctva.

 • Zoznámite sa s aktuálnou komplexnou podobou bankového systému ČR s presahom do európskeho bankovníctva.

 • Zoznámite sa s predikciami budúceho vývoja bankového systému.

 • Objasníte si funkcie a produkty bankovníctva v podmienkach tržnej ekonomiky.

 • Naučíte sa prepojiť nové nadobudnuté informácie s vlastnými pracovnými skúsenosťami z bankového sektoru.

 • Poznáte rôznorodé bankové a finančné inštitúcie.

Špecializáciu hodnotilo 33 absoloventov.
Hodnocení: 4,95 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
MBA Bankovníctvo

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.


 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.


 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 práce a a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inou formou definovanou v rámci sylabu konkrétneho modulu.


 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.


 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akúkoľvek problematiku.


 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.


 • E-learningový portál prevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.


 • Úspešný absolvent získa titul MBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak získajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícií spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár k stiahnutiu.
 • Podanie riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.