Prínosy špecializácie
MBA Manažerská psychologie

 • Naučíte sa aplikovať psychologické metódy do praxe.

 • Dokážete využívať psychologické postupy v interných procesoch organizácie.

 • Budete schopní riešiť stresové situácie a konflikty.

 • Naučíte sa počúvať a porozumieť svojim kolegom a podriadeným.

 • Osvojíte si zručnosti nevyhnutné pre formovanie efektívnych tímov.

 • Pochopíte dôležitosť balance medzi osobným a pracovným životom.

Špecializáciu hodnotilo 231 absolventov
Hodnocení: 4,97 / 5


Podrobný průběh studia specializace
MBA Manažerská psychologie

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do Niekoľko výukových dní.
 • Štúdium je rozdelený na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • výstupom za každý blok sú seminárne práce neba prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretie blok 1 seminárnu prácu neba prípadových štúdií, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončený vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi , ktoré sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektor sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.
 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré MÔŽU prebieha skrze e- learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.
 • E-learningový portál PROVÁDÍ študentmi po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, Což maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.
 • Úspešný absolvent získa titul MBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak Získaj náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo praxe na manažérske, riadiace či vedúcu pozíciu spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár ku stiahnutie.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podania prihlášky je ZADARMO .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.