Prínosy špecializácie
MBA Moderný management

 • Rozšírite si kompetencie v oblasti základných manažérskych funkcií.

 • Spoznáte pozíciu manažéra a jeho funkcie z praktického hľadiska.

 • Dokážete reagovať na veľmi premenlivé podmienky vnútorného i vonkajšieho prostredia.

 • Dokážete určiť vhodný štýl vedenia ľudí, ktorý charakterizuje manažéra.

 • Zistíte, ako efektívne motivovať svojich zamestnancov.

 • Budete schopní korigovať plány a stratégie firmy správnym nastavením kontrolných procesov.

Špecializáciu hodnotilo 18 absolventov
Hodnocení: 4,95 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
MBA Moderné management

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výukových dní.




 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.




 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretie blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.




 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.




 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi , ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.




 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e- learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.




 • E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.




 • Úspešný absolvent získa titul MBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo praxe na manažérske, riadiace či vedúcu pozíciu spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár ku stiahnutie.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podania prihlášky je ZADARMO .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.