Prínosy špecializácie
MBA Projektový management

 • Získate praktické i teoretické poznatky z oblasti projektového riadenia.

 • Zoznámite sa so zásadami moderného projektového riadenia.

 • Naučíte sa, ako projekt správne naplánovať, realizovať a dokončiť.

 • Spoznáte rôzne techniky projektového manažmentu, ako napr. SMART ciele, SWOT analýzu, metódu logického rámca a ďalšie.

 • Zmeny budete riadiť efektívnejšie, pretože budete lepšie reagovať na meniace sa podmienky.

 • Zoznámite sa s konkrétnymi manažérskymi činnosťami projektového riadenia.

Špecializáciu hodnotilo 206 absolventov
Hodnocení: 4,97 / 5


Podrobný priebeh špecializácie
MBA Projektový management

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výukových dní.
 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretie blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi , ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.
 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e- learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.
 • E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.
 • Úspešný absolvent získa titul MBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni, popř. ukončené profesní vzdělání v programu BBA.
 • Anebo praxe na manažerské, řídící či vedoucí pozici spolu s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Formulář ke stažení.
 • Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.