Prínosy špecializácie
MBA Riadenie rizík a krízový manažment

 • Naučíte sa rozoznať riziká pomocou rôznych metód a techník.

 • Dokážete eliminovať už existujúce riziká.

 • Pochopíte vzťahy medzi rôznymi faktormi, ktoré spôsobujú krízy.

 • Rozoznáte potenciálne krízová ohniská a dokážete určiť náležitej príčiny.

 • Zistíte, ako hodnotiť pravdepodobnosť ohrozenia a vitalitu podniku.

 • Dokážete odstrániť následky krízy tak, aby ste zamedzili ďalšiemu rozvoju alebo opakovanému prepuknutiu.

Špecializáciu hodnotilo 23 absolventov
Hodnocení: 4,98 / 5


Podrobný priebeh štúdia špecializácie
MBA Riadenie rizík a krízový manažment

 • Štúdium MBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderné e-learning s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výukových dní.
 • Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.
 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce, za druhý blok 2 práce a za tretie blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, prípadne inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi , ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícii a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom.
 • Študenti majú možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrze e- learningové prostredia, virtuálne miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe.
 • E-learningový portál vykonáva študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie aj dostupnosť informácií.
 • Úspešný absolvent získa titul MBA , ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo praxe na manažérske, riadiace či vedúcu pozíciu spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár ku stiahnutie.
 • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podania prihlášky je ZADARMO .

 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok alebo pohovorov.
Zvýhodnená cena MBA štúdiav 3.098 € bez DPH.

Pôvodná cena 4.471 €
Ušetríte 1.373 €

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 12. 2. 2021.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.