Špecializovaný blok BBA

Bachelor of Business Administration
BBA Personální řízení a andragogikaDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa zo štyroch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácia je rozdelená do 2 vzdelávacích dní. Konkrétne termíny výučby si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.

Vypočítacie špecializovaných modulov

Ľudské zdroje a personálny politika

sylabus

V rámci modulu účastníkmi zoznámime so základnými pojmami v oblasti personálneho riadenia a dáme týmto pojmom jasný význam. Študenti získajú všeobecnú znalosť o personálnej politike, naučia sa pracovať so základnými pojmami a budú mať prehľad o moderných trendoch v oblasti personálnej politiky. Účastníci budú odchádzať so znalosťou o plánovaní a uskutočňovaní personálnej politiky vo firmách.

Motivácia a hodnotenie zamestnancov

Sylabus

Ako motivovať svojich podriadených? Spoločne sa pozrieme na to, čo motivácia je, ako funguje, čo sú motivátory a demotivátory. Ako sa mení motivácia ľudí vo vyspelom svete a ako svojim ľuďom ponúknuť motivačné faktory, ktoré ich osloví, umožní ich výkon, efektívnu prácu a lojalitu. Aj pôsobenie nadriadeného, ​​hodnotenie a spätná väzby má vplyv na motiváciu ľudí. Nemusí to byť tak drahé, keď vieme, ako na to. A tiež sa zamyslíme nad názorom, že motivácia sú hlavne peniaze.

Vzdelávanie a osobný rozvoj

Sylabus

Predložený modul sa zameriava na vzdelávanie a osobný rozvoj ľudí v 21. storočí. V rámci výkladu sa poslucháči zoznámia ako s klasickými prístupmi, tak aj s modernými prístupy, ktoré reflektujú nové technológie a procesy, napr. Agilné management, hybridné vzdelávanie, dizajn kariéry ai. Súčasťou modulu sú názorné ukážky a prípadové štúdie so zameraním na uchopenie vzdelávanie jednotlivcov a skupín v organizačnom prostredí s cieľom navýšiť ich efektivitu a angažovanosť.

Právne aspekty personálne riadenie

Sylabus

Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodca základnými pojmami a zásady pracovného práva, ktorý je vykoná právnymi vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomer.