Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Marketing a promotion managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo v študentskej sekcii.


Vypočítacie špecializovaných modulov

Strategický marketing

Sylabus

V rámci tohto modulu sa študenti zoznámia s prístupmi, metódami a postupy umožňujúce reálne hodnotenie firmy alebo príslušného produktu na trhu. Naučia sa vytvárať stratégie a plány s & nbsp; maximálnym využitím vhodných marketingových nástrojov a získajú prehľad o rôznych typoch stratégií, či už o distribučné, komunikačné alebo napríklad výrobkovej a cenovej. Absolventi tohto modulu budú mať praktickú skúsenosť s vypracovávaním analýz vnútorných a vonkajších podmienok podniku a konkurenčných faktorov a s formovaním podnikových stratégií a cieľov.


PR stratégie a aktuálne trendy

Sylabus

Tento vzdelávací modul je zameraný veľmi prakticky. Študenti sa naučia, ako predstaviť na trhu produkt, ako prezentovať brand a ako sa využitím rôznych metód dostať do pozitívneho podvedomia zákazníkov v súlade s cieľmi firmy či organizácie. Študenti sa tiež naučia nastaviť realistické ciele, nadefinovať vhodné cieľové skupiny, pripraviť kľúčové posolstvá, navrhnúť možné nástroje a kanály komunikácie so zákazníkmi a v neposlednom rade doplniť niečím zaujímavým a & nbsp; pútavým už bežiaci alebo novo vznikajúce kampaň. Počas výučby sa lektor zameria na aktuálne trendy propagácie a predostrie, ktoré trendy “zaberajú” najviac na rôzne cieľové skupiny, teda ako zvoliť správny trend pre správnu cieľovú skupinu.

Brand management

Sylabus

Pojem brand management označuje zavedenie marketingových nástrojov a aktivít, ktorej účelom je vybudovanie a riadenie hodnoty brandu. Brand ale nie je len značka. Pod týmto slovom je možné si predstaviť mnoho ďalších marketingových prvkov ako napríklad: logo, design, štýl písma, farebné kombinácie firmy, slogan a rôzne ďalšie veci, ktoré sa dostávajú do podvedomia zákazníkov. Študenti sa v tomto vzdelávacom module naučí ovládať všetky tieto zákutia brandu. Zistí, ako identifikovať a stanoviť hodnotu brandu, plánovať a propagovať brand, merať a interpretovať hodnotu brandu a nakoniec aj udržiavať a hlavne zvyšovať jeho hodnotu.