Tím ESBM


Vedenie inštitúcie

Mgr. Simona Probstová

riaditeľka

Ing. Yvona Charouzdová

garant pre štúdium

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

garant pre strategický rozvoj

Ing. Mgr. Radka Loja

garant pre medzinárodnú kooperáciu

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

garant pre firemné kurzy a školenia

Ing. Hana Voráčková

financie a účtovníctvo

Študijné oddelenie a knižnica

Bc. Kateřina Hrstková

manažérka vzdelávania

Simona Lanči

študijná koordinátorka

Ing. Alena Horká

študijná koordinátorka

Marketing a PR

Mgr. Barbora Kumstová

marketingový špecialista

Mgr. Kristýna Černá

marketingový špecialista