Základné informácie o titulu MBA

  • Titul MBA je skratka anglického Master of Business Administration. Jedná sa o moderného manažérsky vzdelávací program, vychádzajúceho z tradície anglosaských zemí, ktorý predstavuje modernú formu postgraduálneho vzdelávania.

  • Manažérske vzdelávanie a titul MBA sú skvelou príležitosťou ako sa odlíšiť od ostatných a otvoriť si nové možnosti pre svoj profesijný a osobnostný rast.

  • Absolventi s titulom MBA majú tie najlepšie predpoklady pre postup na kariérnom rebríčku, posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu a získanie lepšieho finančného ohodnotenia.

  • Štúdiom MBA na European School of Business & Management SE si jeho študenti rozšíria znalosti a získajú predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu aplikovať v praxi.

  • Vzdelávacie programy MBA sú určené predovšetkým zástupcom stredného a vrcholového managementu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy či neziskového sektoru.

  • Úspešný absolvent získa profesijný titul MBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA majú byť veľkým prínosom pre svoju firmu, pretože v nej môžu prispieť ku skvalitneniu procesov a implementovať nové stratégie a postupy.

Zvýhodnená cena MBA štúdia.
Iba do 12. 2. 2021.

3.098 € bez DPH
4.471 € bez DPH

Akcie
Zvýhodnená cena MBA platí pre prihlášky podané práve teraz!
Bonus
Platbu si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny.
Výhoda
Štúdium je možné zahájiť kedykoľvek v priebehu roka podľa vlastných preferencií.
Neváhejte
Myslite na svoju budúcnosť, teraz je ten správny čas!

Prínosy titulu MBA

93%
Absolventov potvrdilo, že v priebehu štúdia rozšírili svoje podnikanie a navýšili obrat.
91%
Absolventov získalo v priebehu štúdia na ESBM hodnotné pracovné a obchodné kontakty.
83%
Absolventov uviedlo, že štúdium bolo kľúčovou motiváciou pre rozjazd vlastného podnikania.
97%
Absolventov uviedlo, že sa im investícia do štúdia na ESBM vyplatila.
88%
Absolventov pravidelne využíva znalosti a zručnosti získané štúdiom pri riešení konkrétnych pracovných situáciách.
87%
Absolventov uviedlo, že vďaka štúdiu na ESBM si zlepšili svoju pozíciu vo firme.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Vyplňte prosím povinné pole.
Vyplňte prosím povinné pole.
Zadajte platný formát.
Vyplňte prosím povinné pole.
Vyplňte prosím povinné pole.