Specializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Logistika a spediceDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů, které student absolvuje v rámci své specializace. Výuka specializace probíhá v rámci jednoho vzdělávacího dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky přímo ve studentské sekci.

Výčet specializovaných modulů

Doprava a její specifika

Sylabus

Modul se věnuje dvěma tématům z oblasti technické základny logistiky. Za prvé jde o uzlový a liniový subsystém logistické (dopravní) infrastruktury a za druhé o dopravní prostředky jednotlivých dopravních oborů. V obou těchto tématech jsou zmíněny charakteristiky platné pro silniční, železniční, vodní i leteckou dopravu. V případě uzlového subsystému též vazba na systémy multimodální a/nebo intermodální přepravy.

Základy logistiky

Sylabus

Modul je zaměřen na základní orientaci v logistice. Dlouhá cesta a krátká historie ukazuje, že správné nastavení logistiky dává subjektům výhodu. V dnešní komerčně vyhlížející době je to především konkurenční výhoda, která lze docílit díky správně nastaveným procesům, které logistika obsluhuje, řídí a kontroluje. V základech se modul věnuje názvosloví, rozdělení činností a kompetencí jednotlivých subjektů a jejich odpovědností v systémech, kde tyto procesy mají své místo. Funkcionalita procesů je popsána, ale velmi často se zde odráží praktická rovina oboru, kde se procesy odehrávají. To je důvodem pro orientaci v celkovém systému a dovednosti popsat procesy, provázat je funkčně a transparentně. V neposlední řadě je nutné nastavit účinné kontrolní systémy, které budou navazovat na následující modul „Vývojové trendy logistiky“.

Vývojové trendy logistiky

Sylabus

Modul je zaměřen na rozvíjení vlastních postřehů z běžného i odborného života. Nové trendy, a především požadavky trhu a rozvíjející se technologické možnosti jsou významnou hnací silou ve všech oborech i v osobním životě. I novinky mají své základy a tímto směrem se odvíjí i modul „Vývojové trendy logistiky“. Základy logistiky jsou dané a rozvojové příležitosti jsou nutné. Dynamika oboru se v současnosti opírá především o nejnovější technologie, které se mění v časech a potřebách. Dynamickou sílou je dnes zákazník, konkurence a základní potřeba tady a teď uspět. Potřeby, požadavky, návrhy a řešení je obsahem modulu, kde se bude logistika odehrávat v budoucnosti, v přesnosti a s patřičnou predikci úspěchu.