Přínosy specializace
LLM Corporate Law

 • LLM Corporate Law je specializovaný program, který je určen jak uchazečům s právním vzděláním, tak i zástupcům středního a vyššího managementu, kteří využijí právní znalosti ve své každodenní profesi.

 • Pro úspěšné působení právníků, advokátů, manažerů či jednatelů v obchodních společnostech a družstvech je bezpodmínečně nutné znát právní úpravu těchto korporací a současně se orientovat v závazkovém právu.

 • Specializace LLM Corporate Law tak nabízí detailní výklad korporátního práva, smluvního práva a další prohloubení znalostí ze souvisejících právních odvětví a dalších oborů s důrazem na jejich využití v praxi.

 • Studenti budou mít možnost rozvíjet své získané znalosti nad rámec výše uvedeného například v oblasti insolvenčního řízení, ve finančním, mezinárodním nebo pracovním právu.

Specializaci hodnotilo 334 absolventů.
Hodnocení: 4,96 / 5

Nejbližší výuka LLM specializovaného bloku startuje 14. 9. 2024.

Tuto specializaci lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).Průběh studia specializace
LLM Corporate Law

 • Studium LLM trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning  interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika výukových dnů.

 • Studium je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 5 prací a za druhý blok 1 práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Prezenční část studia LLM probíhá vždy o víkendu (sobota) a tvoří ji 4 celodenní workshopy. Výuka probíhá ve skupinách v moderních prostorách v centru Prahy.

 • Výuka je vedena profesionálními lektory, kteří jsou vybranými odborníky na konkrétní témata. Lektoři jsou po celou dobu studia LLM všem studentům plně k dispozici a studenti tak mohou nad rámec výuky konzultovat jakoukoliv problematiku.

 • E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

 • Úspěšný absolvent získá titul LL.M., který se píše za jménem. Absolventi studia LLM tak získávají náskok před ostatními.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni, popř. ukončené profesní vzdělání v programu BBA.
 • Anebo praxe na manažerské, řídící či vedoucí pozici spolu s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Formulář ke stažení.
 • Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

 

Zvýhodněná cena LLM!

Studujte za akční cenu 89.000 Kč bez DPH 114.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 14. 7. 2024.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.