JUDr. Pavel JindřichJUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na in-house i otevřených školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Přitom uvádí řadu příkladů z praxe. Podílel se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. Připravuje audity pracovních řádů, vnitřní mzdové a ostatní předpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné byl podnikovým právníkem a HR managerem výrobního závodu se 700 zaměstnanci společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.