Zvýhodněná cena BBA studia!
Pouze do 26. 5. 2024.

45.000 Kč bez DPH

Podrobný průběh studia BBA na ESBM

Studium BBA je v českém jazyce a trvá 9-12 měsíců. Časová flexibilita studia umožňuje jeho uzpůsobení vlastním možnostem a preferencím.
  • Bachelor of Business Administration (BBA) představuje moderní formu vzdělávání manažerů. Díky studiu BBA si jeho studenti rozšíří základní teoretické znalosti a získají především praktické dovednosti, které mohou aplikovat přímo ve svém zaměstnání nebo firmě.

  • Specializace studia BBA jsou určeny zejména pro studenty se středoškolským vzděláním, kteří by si rádi prohloubili znalosti v oblasti svého profesního zájmu a rozvinuli své manažerské schopnosti, dovednosti a analytické myšlení.

  • European School of Business & Management SE využívá kombinaci online studia s interaktivní výukou (workshopy). Studium je postaveno na Oxfordském modelu výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému a podporuje samostatné uvažování studentů, vyhledávání informací a logickou argumentaci, které staví nad teoretické znalosti.

  • Výhodou studia na ESBM je časová flexibilita – možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny výuky, které mu vyhovují.

  • Studium BBA trvá 9-12 měsíců a probíhá v českém jazyce. Celé studium se skládá ze 2 vzdělávacích bloků, které jsou dále rozčleněny na 7 studijních modulů. 1. BLOK – základní – je shodný pro všechny studenty a obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která je dále rozdělena na 4 moduly.

  • Prezenční část studia probíhá vždy o víkendu a tvoří ji 3 celodenní semináře. Výuka probíhá v moderních prostorách v centru Prahy. Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).

  • Výuka je vedena profesionálními lektory, kteří jsou vybranými odborníky na konkrétní témata. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti tak mohou nad rámec výuky konzultovat jakákoliv témata a problematiku.

  • E-learningový systém usnadňuje samotný průběh studia a dostupnost informací. Studenti v rámci systému mají přístup ke studijním materiálům, výukovým podkladům, harmonogramům přednášek a veškeré potřebné informace.

  • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 2 práce, za druhý blok pak 3 seminární práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

  • Úspěšný absolvent získá profesní titul BBA, který se píše za jménem. Absolventi studia BBA mohou být velkým přínosem pro svou firmu, jelikož získají nezbytné dovednosti nutné ke vstupu do vyššího managementu. Absolventi tohoto programu mohou plynule navázat a začít se studiem MBA.


Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).


ESBM nabízí 8 BBA specializací

Díky široké nabídce specializací se budete vzdělávat dle svého zájmu, oboru a preferencí.

Graf studia BBA

Studium programu BBA trvá 9-12 měsíců a je rozděleno do dvou bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s prezenční výukou (workshopy), která je seskupena do 3 výukových dnů.


Výhody studia

Profesionální lektorský tým

Lektorský tým ESBM je sestaven ze špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Přednášející často působí na předních manažerských postech nebo u konzultačních společností, díky čemuž jsou schopni studentům předat své praktické zkušenosti a know-how.

Moderní e-learningový systém

Profesionální vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní materiály, informace o seminářích, harmonogramy a veškeré potřebné podklady, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Online knihovna
Online knihovna

Studenti v rámci studia získají přístup ke kvalitním informačním zdrojům. Část odborné povinné literatury si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, kterou ESBM disponuje, nebo prostřednictvím online knihovny, která nabízí více než 1.000.000 odborných titulů.

Odborné workshopy nad rámec studia

ESBM pro studenty a absolventy pravidelně pořádá odborné workshopy na zajímavá témata z oblasti managementu, leadershipu, financí, práva či marketingu. Workshopy jsou bezplatné a probíhají nad rámec běžné výuky.


Zvýhodněná cena BBA!

Studujte za akční cenu 45.000 Kč bez DPH 59.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 26. 5. 2024.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme vše, co Vás zajímá!

Navštivte nás osobně.

Rádi Vás uvítáme v prostorách školy a provedeme Vás celým studiem.

Kontaktujte nás
Napište nám.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia.

Mám dotaz