Absolventský klub

Kvalitní studium MBA, DBA, BBA & LLM

Absolventský klub Kvalitní studium MBA, DBA, BBA & LLM

Úspěchy a pokroky našich absolventů jsou vizitkou kvality naší školy a celého vzdělávacího systému. Jako absolvent programu BBA, MBA, DBA či LLM na ESBM vstoupíte do společnosti jako vzdělaný jedinec, který je schopen čelit složitým životním výzvám a je otevřen k dalšímu osobnímu i profesnímu růstu. Všichni absolventi ESBM jsou pravidelně zváni na nejrůznější akce školy, jako jsou na příklad přednášky se zajímavými osobnostmi, networkingová setkání, odborné konference atd.
 

Výhody absolventského klubu:

  • neustálé udržování kontaktů se studenty a lektory ESBM;
  • možnost navázání nových obchodních i soukromých vztahů;
  • aktuální informovanost o dění na ESBM;
  • možnost zdarma navštěvovat odborné přednášky a workshopy.