Absolventský klub ESBM

Úspěchy a pokroky našich absolventů jsou vizitkou kvality naší školy a celého vzdělávacího systému. Jako absolvent programu BBA, MBADBA, LLM,  či MSc na ESBM vstoupíte do společnosti jako jedinec, který je schopen čelit složitým životním výzvám a je otevřen k dalšímu osobnímu i profesnímu růstu. S našimi absolventy neztrácíme kontakt, protože jsou všichni pravidelně zváni na nejrůznější akce školy, jako jsou na příklad přednášky se zajímavými osobnostmi, networkingová setkání, odborné konference a podobně.

Výhody absolventského klubu

  • Udržování kontaktů s bývalými i současnými studenty a lektory ESBM.

  • Možnost navázání nových obchodních i soukromých vztahů.

  • Možnost zdarma navštěvovat odborné přednášky a workshopy.

  • Pozvánky na společenské akce pořádané ESBM.

  • Aktuální informovanost o dění na ESBM.

  • Neustálá podpora ze strany ESBM a možnost další spolupráce.