Školné

Master of Business Administration (MBA)

Školné Master of Business Administration (MBA)

Studium MBA za jarní cenu 84 000 Kč

Všem nově přihlášeným studentům garantujeme jarní cenu studia ve výši 84 000 Kč bez DPH (z původních 114 000 Kč bez DPH). Zvýhodněná nabídka platí pouze do 29. 4. 2018 a vztahuje se na všechny MBA specializace.

Nejbližší výuka MBA základního bloku startuje 5. 5. 2018.

Online přihláška

Cena studia MBA v Kč

Cena studia po slevě 30.000 Kč
(1 - 10 splátek)
Standardní cena studia bez slevy
84.000 Kč bez DPH
(101.640 Kč s DPH)
114.000 Kč bez DPH
(137.940 Kč s DPH)

Cena studia MBA v EUR

Cena studia po slevě 1.176 €
(1 - 10 splátek)
Standardní cena studia bez slevy
3.295 € bez DPH
(3.987 € s DPH)
4.471 € bez DPH
(5.410 € s DPH)

V ceně jsou již zahrnuty veškeré standardní náklady spojené se studiem:

 • zpracování závazné přihlášky,
 • přístup do studentské sekce se studijními materiály a platformou pro komunikaci s lektory,
 • účast na prezenčních i online seminářích,
 • občerstvení na prezenčních seminářích,
 • individuální setkání a konzultace s lektory,
 • konzultace závěrečné práce,
 • účast na nadstandardních přednáškách, seminářích a workshopech,
 • možnost navštěvovat semináře z jiných specializací MBA (včetně poskytnutí studijních materiálů),
 • možnost navštěvovat společenské akce s doprovodným programem a další aktivity pořádané ESBM,
 • vyhotovení diplomu v českém a anglickém jazyce,
 • členství v absolventském klubu,
 • sleva na nákup doplňkové literatury.
   

Úhrada studia až v 10 splátkách

Platbu za studium MBA můžete uhradit až v 10 splátkách bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.
 

Daňové zvýhodnění

Studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. 
 

Fakturační údaje:

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1534
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankovní účet: 
CZK 107-9493790207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
EUR 107-9493860287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
 

Online přihláška

Školné - Hodnocení 4.72/5 - Hodnotilo 23 uživatelů