Školné

Master of Business Administration (MBA)

Školné Master of Business Administration (MBA)

Studium MBA za mimořádnou cenu 82 000 Kč

Přihlaste se ke studiu do 24. 4. 2019 a získejte cenu 82 000 Kč bez DPH (z původních 114 000 Kč bez DPH). Podání přihlášky je ZDARMA! Školné si navíc  můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia.

Online knihovna BOOKPORT jako bonus ke studiu

Online přihláška

Cena studia MBA v Kč

Cena studia po slevě 32 000 Kč
(1 - 10 splátek)
Standardní cena studia bez slevy
82 000 Kč bez DPH
(99 220 Kč s DPH)
114 000 Kč bez DPH
(137 940 Kč s DPH)

Cena studia MBA v EUR

Cena studia po slevě 1 255 €
(1 - 10 splátek)
Standardní cena studia bez slevy
3 216 € bez DPH
(3 892 € s DPH)
4 471 € bez DPH
(5 410 € s DPH)

V ceně jsou již zahrnuty veškeré standardní náklady spojené se studiem:

 • zpracování závazné přihlášky,
 • přístup do studentské sekce se studijními materiály a platformou pro komunikaci s lektory,
 • účast na prezenčních i online seminářích,
 • občerstvení na prezenčních seminářích,
 • individuální setkání a konzultace s lektory,
 • konzultace seminárních prací,
 • účast na nadstandardních přednáškách, seminářích a workshopech,
 • možnost navštěvovat semináře z jiných specializací MBA (včetně poskytnutí studijních materiálů),
 • možnost navštěvovat společenské akce s doprovodným programem a další aktivity pořádané ESBM,
 • vyhotovení diplomu v českém a anglickém jazyce,
 • členství v absolventském klubu,
 • přístup do online knihovny BOOKPORT s více jak 4200 tituly, sleva na nákup doplňkové literatury.
   

Daňové zvýhodnění

Studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. 
 

Fakturační údaje:

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1534
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankovní účet: 
CZK 107-9493790207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
EUR 107-9493860287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
IBAN: CZ0201000001079493860287
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Online přihláška

Školné - Hodnocení 4.72/5 - Hodnotilo 23 uživatelů