Akreditace a členství

Master of Business Administration (MBA)

Akreditace a členství Master of Business Administration (MBA)

European School of Business & Management SE je členem mnoha významných a prestižních organizací zaměřujících se na podporu postgraduálního vzdělávání. Členství v těchto odborných institucích pomáhá působit na zvyšování kvality vzdělávání, na dodržování etických zásad a naplňování principů efektivního vzdělávání. Spolupracujeme s těmito partnery:
 

European Association for Business Studies 

EABS je evropská asociace fungující od roku 1999. Zaměřuje se především na akreditaci postgraduálních vzdělávacích organizací, jelikož představují nejvyšší možnou formu vzdělávání. EABS podporuje a nabádá členské instituce k neustálému zlepšování vzdělávacích postupů. EABS posuzuje nejen kvalitu vyučovacích programů, ale také kvalitu lektorského týmu, studijních materiálů, prostor a všeho, co souvisí s poskytováním vzdělávacích služeb na té nejvyšší úrovni.
 

Accreditation Council for Business Schools and Programs

ESBM členem ACBSP

ACBSP paří mezi nejuznávanější a nejkvalitnější globální akreditační organizace na poli manažerského a vysokoškolského vzdělávaní. Dohlíží na kvalitu a úroveň vzdělávací instituce, studijních programů i kvalitu odborného lektorského týmu. ACBSP sdružuje přední vzdělávací instituce po celém světě a jsme pyšní, že ESBM (European School of Business & Management) může být jejím hrdým členem.
 

European Association for Distance Learning

Asociace EADL je další z prestižních asociací dohlížejících na vysokou kvalitu distančního vzdělávání u vzdělávacích institucí. Cílem EADL je zvýšit kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak perfektní a bezchybný vzdělávací systém. EADL zaštiťuje soukromé a nestátní vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.
 

International Association for Distance Learning 

ESBM je akreditována prestižní akreditační asociací IADL, která zaručuje u akreditovaných škol především kvalitu distančního a online vzdělávání, dbá na standardy a formu výuky či na výběr odborného lektorského týmu. IADL dále zajišťuje benchmarking a schvaluje programy distančního vzdělávání a jejich poskytovatele po celém světě. Asociace se tak ujišťuje, že její členové poskytují svým studentům kvalitní a hodnotné vzdělání dle zásad a standardů IADL. Asociace IADL je jednou z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání, jež zaručuje jeho kvality.
 

European Association for International Education 

EAIE je neziskovou organizací, která byla založena roku 1989. Jejím posláním je profesionalizovat všechny členy organizace a aktivně sloužit všem, kteří se podílí na internacionalizaci vyššího vzdělávání. Asociace má přibližně 2 500 členů z 80 zemí celého světa a sídlí v nizozemském Amsterdamu. Profesionálům z akademického i neakademického prostředí pomáhá asociace najít ta nejlepší řešení a praktické postupy pro proces internacionalizace dané vzdělávací společnosti. Ve spolupráci s klíčovými partnery asociace prosazuje zájmy svých členských organizací a pracuje tak na pozvednutí oblasti mezinárodního vyššího vzdělávání v rámci Evropy i celého světa.​
 

Principles for Responsible Management Education

PRME je iniciativa, která vznikla za podpory Organizace spojených národů a vychází z jejích mezinárodně uznávaných hodnot. Hlavním posláním iniciativy je inspirovat a globálně podporovat vzdělávání v oblasti managementu, leadershipu a výzkumu. Mezi institucemi poskytujícími manažerské vzdělání se tak snaží budovat stálý proces zdokonalování za účelem vzniku nové generace obchodníků a manažerů, kteří budou schopni řešit problémy komplexně a implementovat nejnovější trendy v oblasti řízení a výzkumu do svých společností a firem.
 

International Council for Open and Distance Education

ICDE je přední mezinárodní organizací pro otevřené, distanční, flexibilní a online vzdělávání. Spolu s klíčovým partnerem UNESCO sdílí myšlenku „práva na vzdělání pro všechny“. ICDE je též podporovatelem využívání nových metod a technologií v oblasti vzdělávání a dbá na rovný přístup a kvalitu vzdělávání prostřednictvím e-learningu. Organizace byla založena roku 1938 v Kanadě a v dnešní době sdružuje členy z více jak 60 zemí světa. Momentálně její hlavní sekretariát sídlí v Oslu a její činnost je mimo jiné finančně podporována norským ministerstvem školství, vědy a výzkumu.
 

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci udělil European School of Business & Management akreditaci pod číslem AK/I-17/2016. Tato akreditace opravňuje naši školu ke vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků. Vedle samotné akreditace naší organizace byly uděleny akreditace v těchto vzdělávacích oblastech: finanční řízení, řízení lidských zdrojů, projektové řízení, strategický management a management.
 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost, podporuje veškeré podnikatelské aktivity a dohromady sdružuje téměř 14 000 členů. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání a tím i k celkové ekonomické stabilitě ČR.
 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

AIVD je největší profesní asociací fungující od roku 1990. Jejím posláním je rozvíjet sektor vzdělávání dospělých a prosazovat jeho zájmy. Tato asociace je mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality v oblasti vzdělávání dospělých. Jejím cílem je i spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých.
 

Česká manažerská asociace

ČMA je asociace s dlouholetou tradicí, jejímž posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy. Cílem je přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Akreditace a členství - Hodnocení 4.85/5 - Hodnotilo 29 uživatelů