European School of Business & Management SE je držitelem prestižních mezinárodních akreditací od renomovaných zahraničních asociací, získala několik ocenění za vysokou úroveň poskytovaného vzdělávání a je členem mnoha významných organizací zaměřujících se na podporu postgraduálního vzdělávání. Členství v těchto odborných institucích pomáhá působit na zvyšování kvality vzdělávání, na dodržování etických zásad a naplňování principů efektivního vzdělávání.

Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities

ASIC je britskou prestižní akreditační autoritou na poli vzdělávacích organizací a poskytovatelů distančního a online vzdělávání v rámci celého světa. ASIC je členem CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a ve Velké Británii je uznána úřadem UK Visas and Immigration (UKVI). Dále je členem BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a institucionálním členem EDEN (European Distance and E-Learning Network). Jsme hrdí, že European School of Business & Management se od ledna 2020 může pyšnit akreditací s nejvyšším možným statutem ASIC Premier Institution od této akreditační autority. V roce 2024 jsme tuto akreditaci úspěšně obhájili a byla nám prodloužena do ledna 2028.

ASIC UK
International Education Society

International Education Society (zkráceně IES) se od svého založení v roce 1997 specializuje na certifikaci vzdělávacích subjektů, a to především středních a vysokých škol a institucí zaměřených na celoživotní vzdělávání. Společnost sídlící v Londýně se v roce 2019 sloučila s ICI (International Certification Institute).

International Certification Institute

Společnost ICI (International Certification Institute) byla založena v roce 2019, kdy se také spojila s IES. Společně teď ESBM poskytují příležitost zprostředkovat svým absolventům mezinárodně uznávané certifikáty stvrzující vysokou úroveň jejich vzdělání. ICI certifikát potvrzuje odborné kompetence absolventa, jeho praktické znalosti a zkušenosti.

Accreditation Council for Business Schools and Programs

ACBSP patří mezi nejuznávanější a nejkvalitnější globální akreditační organizace na poli manažerského a vysokoškolského vzdělávaní. Dohlíží na kvalitu a úroveň vzdělávací instituce, studijních programů i kvalitu odborného lektorského týmu. ACBSP sdružuje přední vzdělávací instituce po celém světě a jsme pyšní, že ESBM (European School of Business & Management) může být jejím hrdým členem.

Quality International Study Abroad Network

European School of Business & Management SE je členem organizace QISAN (Quality International Study Abroad Network). Organizace zaručuje profesní a etickou praxi, stejně tak jako vysokou kvalitu výukových programů svých členů. Mimo obsahovou stránku vzdělávání vyžaduje QISAN také vstřícný přístup ke studentům daných institucí a striktní disciplínu v jejich studijních praktikách.

Association to Advance Collegiate Schools of Business

AACSB je globální organizace, která disponuje pobočkami v Nizozemsku, USA nebo Singapuru. Posláním AACSB je spojovat pedagogy, studenty a společnosti se společným cílem a tím vytvořit novou generaci skvělých manažerů a leaderů. Ve všech částech světa je pro organizaci nejdůležitější podporovat inovace a neustále zlepšovat kvalitu manažerského vzdělání. AACSB je synonymum pro nejvyšší standardy a svou historií se pyšní už od roku 1916. V současnosti zajištuje kvalitu a podnikové vzdělání více než 1 700 členským organizacím. Mezi členy organizace patří také 800 akreditovaných obchodních škol. Jsme velmi hrdí, že ESBM patří mezi členy této organizace.

European Association for Distance Learning

Asociace EADL je další z prestižních asociací dohlížejících na vysokou kvalitu distančního vzdělávání u vzdělávacích institucí. Cílem EADL je zvýšit kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak perfektní a bezchybný vzdělávací systém. EADL zaštiťuje soukromé a nestátní vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.

European Association for International Education

EAIE je neziskovou organizací, která byla založena roku 1989. Jejím posláním je profesionalizovat všechny členy organizace a aktivně sloužit všem, kteří se podílí na internacionalizaci vyššího vzdělávání. Asociace má přibližně 2 500 členů z 80 zemí celého světa a sídlí v nizozemském Amsterdamu. Profesionálům z akademického i neakademického prostředí pomáhá asociace najít ta nejlepší řešení a praktické postupy pro proces internacionalizace dané vzdělávací společnosti. Ve spolupráci s klíčovými partnery asociace prosazuje zájmy svých členských organizací a pracuje tak na pozvednutí oblasti mezinárodního vyššího vzdělávání v rámci Evropy i celého světa.​

Principles for Responsible Management Education

PRME je iniciativa, která vznikla za podpory Organizace spojených národů a vychází z jejích mezinárodně uznávaných hodnot. Hlavním posláním iniciativy je inspirovat a globálně podporovat vzdělávání v oblasti managementu, leadershipu a výzkumu. Mezi institucemi poskytujícími manažerské vzdělání se tak snaží budovat stálý proces zdokonalování za účelem vzniku nové generace obchodníků a manažerů, kteří budou schopni řešit problémy komplexně a implementovat nejnovější trendy v oblasti řízení a výzkumu do svých společností a firem.

International Council for Open and Distance Education

ICDE je přední mezinárodní organizací pro otevřené, distanční, flexibilní a online vzdělávání. Spolu s klíčovým partnerem UNESCO sdílí myšlenku „práva na vzdělání pro všechny“. ICDE je též podporovatelem využívání nových metod a technologií v oblasti vzdělávání a dbá na rovný přístup a kvalitu vzdělávání prostřednictvím e-learningu. Organizace byla založena roku 1938 v Kanadě a v dnešní době sdružuje členy z více jak 60 zemí světa. Momentálně její hlavní sekretariát sídlí v Oslu a její činnost je mimo jiné finančně podporována norským ministerstvem školství, vědy a výzkumu.

Academy of Management

Academy of Management je mezinárodní asociace sdružující akademiky a vedoucí pracovníky managementu a organizací. Její historie sahá do roku 1936, kdy byla akademie v Bostonu založena. Mezi její činnosti patří organizování vzdělávacích a managerských konferencí, vydávání vědeckých časopisů a přímá podpora manažerů a akademiků při vzájemné komunikaci na výzkumném poli. Posláním Academy of Management je budování a propojování komunity managerů a akademiků a vytváření půdy pro nové příležitosti, nápady a myšlenky v oblasti managementu.

Association for Educational Communications and Technology

AECT je přední mezinárodní organizací, která se specializuje na vývoj vzdělávacích technologií a inovací v rámci vědy a výzkumu. Byla založena v roce 1923 ve Washingtonu a sdružuje pedagogy, profesionály a odborníky, kteří svou vědeckou a výzkumnou činností přispívají k rozšiřování znalostní základny v oblasti vzdělávání. Asociace se aktivně podílí na návrzích výuky a systematickém přístupu k učení a podporuje vysoké standardy na poli vzdělávání. Je jakousi mezinárodní platformou pro vývoj a šíření nových vzdělávacích přístupů, zlepšování modelů výuky a efektivitu učení.

International Chamber of Commerce

ICC (International Chamber of Commerce, neboli Mezinárodní obchodní komora) je světová obchodní organizace, která reprezentuje více než 45 milionů společností ve více než stech zemích světa. Jejich cílem je zabezpečit rovný přístup ke klidu, prosperitě a příležitostem pro všechny. Posláním ICC je otevřený mezinárodní obchodem a investice v jejich ekonomických důsledcích.​

ICC
International Association for Distance Learning

ESBM je akreditována prestižní akreditační asociací IADL, která zaručuje u akreditovaných škol především kvalitu distančního a online vzdělávání, dbá na standardy a formu výuky či na výběr odborného lektorského týmu. IADL dále zajišťuje benchmarking a schvaluje programy distančního vzdělávání a jejich poskytovatele po celém světě. Asociace se tak ujišťuje, že její členové poskytují svým studentům kvalitní a hodnotné vzdělání dle zásad a standardů IADL. Asociace IADL je jednou z nejvýznamnějších organizací v oblasti distančního vzdělávání, jež zaručuje jeho kvality.

The Institute of Internal Auditors

The Institute of Internal Auditors (neboli IIA) je mezinárodní organizace založená v roce 1941 a sídlící v Lake Mary, na Floridě. IIA se zasazuje o interní audity, její mise je poskytování dynamického leadershipu pro interní audity po celém světě. V tuto chvíli organizace čítá přes 200 000 členů po celém světě. mezi hlavní cíle organzace patří popularizace hodnot interního auditu, poskytování profesního vzdělání a rozvoje, výzkum situace ohledně interního auditu a shromažďování odborníků působících v této oblasti.

IIA_logo
International Project Management Association (CR)

IPMA Česká republika je asociací rozvíjející komunitu projektových manažerů v ČR. Je členskou organizací International Project Management Association a jako jediná může v České republice udělovat certifikace dle standardu IPMA®. Její hlavní funkcí je podporovat profesionální rozvoj projektového řízení a prosazovat porozumění řízení projektů jako profesi, která má svou globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti.

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci udělil European School of Business & Management akreditaci pod číslem AK/I-17/2016. Tato akreditace opravňuje naši školu ke vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků územních samosprávných celků. Vedle samotné akreditace naší organizace byly uděleny akreditace v těchto vzdělávacích oblastech: finanční řízení, řízení lidských zdrojů, projektové řízení, strategický management a management.

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost, podporuje veškeré podnikatelské aktivity a dohromady sdružuje téměř 14 000 členů. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání a tím i k celkové ekonomické stabilitě ČR.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

AIVD je největší profesní asociací fungující od roku 1990. Jejím posláním je rozvíjet sektor vzdělávání dospělých a prosazovat jeho zájmy. Tato asociace je mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality v oblasti vzdělávání dospělých. Jejím cílem je i spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých.

Česká manažerská asociace

ČMA je asociace s dlouholetou tradicí, jejímž posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy. Cílem je přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost je organizace sdružující marketingové odborníky. Vytváří platformu pro výměnu nabytých zkušeností a podporuje komunikaci v rámci marketingové komunity odborníků. Jejím posláním je přispívat k rozšíření marketingu v České republice a zvyšovat jeho kvalitu.

ČMS_logo partnera ESBM
Česká andragogická společnost

Česká andragogická společnost sdružuje odborníky z akademické i komerční sféry. Mezi jejich členy naleznete vysokoškolské pracovníky, manažery, lektory, tutory, poradce, studenty a další sympatizanty z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Posláním společnosti je podporovat vzájemnou spolupráci členů, především výměnu informací z andragogiky, vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání.

Český institut interních auditorů

Český institut interních auditorů (zkráceně ČIIA) je spolek interních auditorů, který od března 1995 prosazuje a podporuje rozvoj interního auditu v České republice. Jako člen mezinárodního institutu The Institute of Internat Auditors Inc., reprezentujícího více než 180 tisíc odborníků ze 190 zemí světa, soustřeďuje osoby pracující v interním auditu, poskytuje informace o jeho rozvoji v České republice i zahraničí, konzultuje v oblasti auditu, publikuje materiály a tím popularizuje jeho činnost.

ČIIA_logo
Asociace MBA

Asociace MBA sdružuje ve své členské základně subjekty poskytující studium MBA (Master of Business Administration). Cílem asociace je informovat veřejnost o možnostech a podmínkách studia MBA a rozvíjet kvalitu výuky a celkovou úroveň programů MBA v rámci České republiky. Členství v organizaci garantuje vysoký standard kvality studia MBA.

British Chamber of Commerce

Britská obchodní komora v České republice pracuje od roku 1997 na posílení obchodních vazeb mezi Spojeným královstvím a Českou republikou, podpoře obchodu, růstu a vytváření nových obchodních příležitostí. Členská základna Komory zahrnuje široké spektrum více než 200 britských, českých a mezinárodních společností a se všemi těmito členy úzce spolupracuje. Poskytuje také platformu pro profesní rozvoj a obchodní vzdělávání a posouvá výměnu relevantních znalostí prostřednictvím komplexní série prezentací a workshopů.