Lektoři

Lektorský tým ESBM je sestaven ze špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z vrcholových funkcí předních českých a mezinárodních společností, nebo své znalosti předávají na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích. Lektoři komunikují své bohaté zkušenosti z praxe a obsah výuky demonstrují na konkrétních a reálných příkladech. Obsahová náplň studia je tak cílena k aktuálním tématům a vlastním podnětům studentů, čímž vytváří propojení teorie s praxí.