JUDr. Anna HavlíčkováJUDr. Anna Havlíčková je absolventkou magisterského studijního programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Většinu svého profesního života působí v sektoru poskytovatelů zdravotních služeb, od roku 1989 pak ve Fakultní nemocnici Plzeň, na pozici právníka Oddělení zdravotnického práva a pracovně- právních vztahů. V rámci vykonávané pozice se podílí na tvorbě vnitřních dokumentů a dlouhodobě působila i jako přednášející na Vyšší zdravotnické škole v Plzni a v rámci akreditovaných a certifikovaných kurzů daného poskytovatele, zejména pak při výchově budoucích zdravotnických a sociálních pracovníků.