Často kladené otázky

Bachelor of Business Administration (BBA)

Často kladené otázky Bachelor of Business Administration (BBA)

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu BBA?

Uchazeč o studium programu BBA musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 

Proč si vybrat právě ESBM?

Jako jediná škola vyučující postgraduální programy BBA nabízí ESBM jedinečný model studia založený na Oxfordském systému výuky s možností kombinace části předmětů dle vlastní volby. Některé předměty jsou shodné pro všechny účastníky daného programu a část předmětů si student vybírá individuálně. Díky tomu mají studenti možnost sestavit si výukový program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na obor studia a byl v souladu s vykonávanou profesí, popřípadě osobními zájmy studenta.
 

Jak podat přihlášku?

Přihlášku naleznete na našich stránkách v elektronické podobě. Přihlášku je možné podat buď elektronicky, zaslat poštou či osobně doručit na studijní oddělení. Pokud je přihláška řádně podána a jsou k ní přiloženy potřebné dokumenty (doklad o posledním dosaženém vzdělání), bude uchazeč informován o postupu a bude mu zaslána smlouva o studiu. Po podepsání smlouvy a uhrazení alespoň první splátky za studium bude uchazeči zpřístupněna studentská sekce, kde bude informován o veškerých náležitostech studia.
 

Kdy studium na ESBM začíná?

Ke studiu vzdělávacích programů na ESBM se můžete přihlásit kdykoliv během celého roku. Není tedy potřeba čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. V rámci e-learningového systému máte ihned k dispozici studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě.

Nejbližší termín výuky BBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 17. 10. 2020. Do této doby může student absolvovat moduly z vybrané specializace.


Jak dlouho studium BBA trvá?

Standardní délka studia programu BBA na ESBM je 9 až 12 měsíců. Na žádost studenta lze z osobních i pracovních důvodů studium BBA prodloužit nebo přerušit. 
 

Jaká je cena za studium?

Standardní cena za studium BBA činí 59.000 Kč bez DPH. Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Časově omezená nabídka se vztahuje na všechny BBA specializace, více informací naleznete v sekci Školné.
 

Jaké je složení lektorského týmu na ESBM?

Lektorský tým ESBM je sestaven z těch nejlepších profesionálů v daném oboru. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat specialista na danou problematiku a předá jim cenné zkušenosti, které v běžné literatuře a na akademické půdě nenajdete. Lektoři jsou po celou dobu studia studentům plně k dispozici.
 

Jakým způsobem studium na ESBM probíhá?

Studium BBA probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – obsahuje 3 moduly. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která se skládá ze 4 modulů. Za celé studium studenti absolvují 3 celodenní workshopy, které probíhají o víkendu (obvykle sobota). Výstupem jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr student vypracuje závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno. Více informací o studiu BBA.


Je nutné se výuky účastnit?

Účast studenta na jednotlivých výukách není povinně vyžadována. Tedy neexistuje něco jako “povinná docházka“. Nicméně vřele doporučujeme, aby se student výuky účastnil, jelikož osobní kontakt s lektorem dává studiu tu největší přidanou hodnotu.   


Co je to seminární práce?

Je to písemná práce, která dokazuje, že student obsah problematiky daného modulu pochopil a je schopen jej dále sám aplikovat do praxe. Účelem práce je především studentova vlastní argumentace, jeho pohled a názory. Za 1. blok student vypracovává 2 seminární práce a za 2. blok 3 seminární práce.
 

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou před komisí. Student pak následně získá profesní titul BBA, který se uvádí za jménem.
 

Získám studiem BBA akademický titul?

Úspěšný absolvent dokládá ziskem titulu BBA rozšíření manažerského vzdělání nad rámec středoškolského studia. Podle stávající legislativy není však v České republice titul BBA považován za titul akademický, ale za titul profesní, psaný za jménem. Není ho tudíž možné zapisovat do občanského průkazu.
 

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Kontaktujte nás

Často kladené otázky - Hodnocení 4.98/5 - Hodnotilo 182 uživatelů