Získali jsme Certificate of Quality od IES/ICI

European School of Business & Management SE získala Certificate of Quality (certifikát kvality) od renomované společnosti IES/ICI, který potvrzuje vysokou úroveň poskytovaného vzdělávání v profesních programech Master of Business Administration (MBA) a dalších.

V rámci certifikačního řízení nám byl přidělen rating BB, tzn. “Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni”.

IES (International Education Society) se od svého založení v roce 1997 specializuje na certifikaci vzdělávacích subjektů, a to především středních a vysokých škol a institucí zaměřených na celoživotní vzdělávání. Společnost sídlící v Londýně se v roce 2019 sloučila s ICI (International Certification Institute). Společně teď ESBM poskytují příležitost zprostředkovat svým absolventům mezinárodně uznávané certifikáty stvrzující vysokou úroveň jejich vzdělání. ICI certifikát potvrzuje odborné kompetence absolventa, jeho praktické znalosti a zkušenosti.