Informace o studiu LLM

Master of Laws (LLM)

Informace o studiu LLM Master of Laws (LLM)

Master of Laws (LLM) představuje vzdělávací program, který se zaměřuje na prohloubení znalostí a dovedností v právní oblasti. Studium LLM je tak vhodné pro uchazeče s právním vzděláním, ale i pro jednatele, vlastníky obchodních společností či zástupce středního a vyššího managementu, kteří se chtějí dozvědět informace o právním a ekonomickém pozadí fungování korporací. Díky tzv. Oxfordskému vzdělávacímu modelu je samotné studium na ESBM zaměřeno velmi prakticky.
 

Průběh studia LLM

Studium LLM trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning spolu s interaktivními workshopy. Studium se skládá ze 2 bloků a každý z bloků je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOKspecializovaný – je shodný pro všechny studenty programu LLM a obsahuje 8 modulů. V rámci 2. BLOKUvolitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů (viz schéma níže).

Tyto moduly jsou vedeny profesionálními lektory a studenti spolu s tutory mají možnost diskutovat vybraná témata, která následně zpracovávají ve své seminární práci. Interaktivní workshopy probíhají vždy o víkendu a konají se za studium celkem 4xVýuka probíhá ve skupině v moderních prostorách v centru Prahy.

Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost začít studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují. 

1. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 8 MODULŮ
3 výukové dny
Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty programu LLM. Obsahuje 8 modulů - Soukromé právo, Korporátní právo, Smluvní právo, Finanční právo, Hospodářská soutěž, Mezinárodní obchodní právo, Insolvenční řízení a Pracovní právo. Výuka 1. bloku je rozdělena do 3 výukových dnů.
2. BLOK - VOLITELNÝ 2 MODULY
1 výukový den
Ve 2. bloku si každý student vybírá dva ze široké nabídky volitelných modulů, jejichž výuka probíhá v rámci 1 vzdělávacího dne.
ZÁVĚREČNÁ
PRÁCE
OBHAJOBA
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Graf studia
 

Výstupem za oba bloky je 6 seminárních prací nebo případových studií, popřípadě jiná forma definovaná v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia LLM všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Naleznou zde informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Co se platebních podmínek týče, ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme možnost uhradit platbu za studium až v 10 splátkách bez navýšení ceny studia. V případě zájmu uchazeče o studium LLM jsme schopni připravit splátkový kalendář na míru dle požadavků.

Online přihláška      Aktuální cena studia


Stručně v bodech:

  • Studium LLM je rozděleno na 2 bloky, celkem s 10 studijními moduly. V rámci 1. bloku studenty čeká 8 modulů, ve 2. bloku 2 moduly. Prezenční část studia tvoří 4 celodenní workshopy.
  • Studenti mají možnost nadstandardních individuálních konzultací s lektory.
  • Výstupem modulů jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr studia pak student vypracovává závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno.
  • Výuka probíhá jak online, tak v moderních prostorách v centru Prahy, kde je pro studenty zajištěno občerstvení.
  • Studium LLM probíhá v češtině, trvá 1 rok a uchazeč má možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku.
  • Cena za studium obsahuje studijní materiály.
  • Nad rámec studia se mohou studenti účastnit dalších nepovinných odborných přednášek, seminářů a workshopů, které škola pořádá. 
     

Další informace:

Informace o studiu LLM - Hodnocení 4.65/5 - Hodnotilo 176 uživatelů