Informace o studiu LLM

Master of Laws (LLM)

Informace o studiu LLM Master of Laws (LLM)

Master of Laws (LLM) představuje vzdělávací program, který se zaměřuje na prohloubení znalostí a dovedností v právní oblasti. Studium LLM je tak vhodné pro uchazeče s právním vzděláním, ale i pro jednatele, vlastníky obchodních společností či zástupce středního a vyššího managementu, kteří se chtějí dozvědět informace o právním a ekonomickém pozadí fungování korporací. Díky tzv. Oxfordskému vzdělávacímu modelu je samotné studium zaměřeno velmi prakticky. Na ESBM nabízíme program LLM ve specializaci LLM Corporate Law.
 

Průběh studia LLM

Studium LLM trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning spolu s interaktivními workshopy. Studium se skládá ze 2 bloků a každý z bloků je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOKspecializovaný – je shodný pro všechny studenty programu LLM a obsahuje 8 modulů. V rámci 2. BLOKUvolitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů (viz schéma níže).

Tyto moduly jsou vedeny profesionálními lektory a studenti spolu s tutory mají možnost diskutovat vybraná témata, která následně zpracovávají ve své seminární práci. Interaktivní workshopy probíhají vždy o víkendu a konají se za studium celkem 4xVýuka probíhá ve skupině v moderních prostorách v centru Prahy.

Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost začít studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují. 

1. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 8 MODULŮ
3 výukové dny
Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty programu LLM. Obsahuje 8 modulů - Soukromé právo, Korporátní právo, Smluvní právo, Finanční právo, Hospodářská soutěž, Mezinárodní obchodní právo, Insolvenční řízení a Pracovní právo. Výuka 1. bloku je rozdělena do 3 výukových dnů.
2. BLOK - VOLITELNÝ 2 MODULY
1 výukový den
Ve 2. bloku si každý student vybírá dva ze široké nabídky volitelných modulů, jejichž výuka probíhá v rámci 1 vzdělávacího dne.
ZÁVĚREČNÁ
PRÁCE
OBHAJOBA
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Graf studia
 

Výstupem za oba bloky je 6 seminárních prací nebo případových studií, popřípadě jiná forma definovaná v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia LLM všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Naleznou zde informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Co se platebních podmínek týče, ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme možnost uhradit platbu za studium až v 10 splátkách bez navýšení ceny studia. V případě zájmu uchazeče o studium LLM jsme schopni připravit splátkový kalendář na míru dle požadavků.

Online přihláška      Aktuální cena studia


Stručně v bodech:

  • Studium LLM je rozděleno na 2 bloky, celkem s 10 studijními moduly. V rámci 1. bloku studenty čeká 8 modulů, ve 2. bloku 2 moduly. Prezenční část studia tvoří 4 celodenní workshopy.
  • Studenti mají možnost nadstandardních individuálních konzultací s lektory.
  • Výstupem modulů jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr studia pak student vypracovává závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno.
  • Výuka probíhá jak online, tak v moderních prostorách v centru Prahy, kde je pro studenty zajištěno občerstvení.
  • Studium LLM probíhá v češtině, trvá 1 rok a uchazeč má možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku.
  • Cena za studium obsahuje studijní materiály.
  • Nad rámec studia se mohou studenti účastnit dalších nepovinných odborných přednášek, seminářů a workshopů, které škola pořádá. 
     

Další informace:

Informace o studiu LLM - Hodnocení 4.65/5 - Hodnotilo 176 uživatelů