E-learningový systém

Master of Business Administration (MBA)

E-learningový systém Master of Business Administration (MBA)

E-learningový systém, neboli studentská sekce, je podpůrným informačním systémem, který slouží studentům k získávání veškerých informací potřebných k bezproblémovému průběhu celého studia, studijních materiálů, nebo k odevzdávání seminárních a závěrečných prací. Studentská sekce slouží také jako komunikační nástroj s ostatními studenty a studijním oddělením. Ve studentské sekci mohou studenti dále nalézt:

  • harmonogram celého studia a důležitá data konání workshopů, odevzdávání jednotlivých prací;
  • studijní materiály ke každému modulu;
  • informační dokumenty ke studiu;
  • materiály a pokyny k psaní seminárních prací;
  • materiály a pokyny k psaní závěrečné práce.

Vstup do sekce pro studenty

Pro studentskou sekci využívá ESBM profesionální vzdělávací platformu, která byla navržena tak, aby splňovala veškeré uživatelské požadavky a poskytovala jednotné, jednoduše ovladatelné a bezpečné prostředí pro vzdělávání, spolupráci a komunikaci.

Toto e-learningové řešení usnadňuje studentům jejich vzdělávání a umožňuje jim komunikovat jak s lektory, studijním oddělením, tak i s ostatními spolužáky.

E-learningový systém - Hodnocení 4.84/5 - Hodnotilo 24 uživatelů