European School of Business & Management SE je škola s mezinárodní působností, která poskytuje profesní vzdělání v programech MBA, DBA, BBA, LLM a MSc. Institut vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je v porovnání s kontinentálním modelem zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci v reálném životě a praxi. Studenti si tak blíže osvojí různé studijní, komunikační a praktické dovednosti, které mohou využít při budování své osobní i profesní dráhy.

Unikátním aspektem formy studia na ESBM je především obsahová skladba výuky, která spojuje moderní vyučovaná témata s možností sestavit si studijní program z předmětů dle vlastního výběru. Díky tomu mají studenti možnost sestavit si výukový program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na specializaci studia a byl v souladu s profesním zaměřením, popřípadě osobními zájmy studenta. V zahraničí získává tento model výuky na oblíbenosti, neboť si studenti mohou nakombinovat výuku dle vlastního přání a získat tak vědomosti nejen z jednoho hlavního studijního oboru, ale i z dalších oblastí.

Výuka na ESBM probíhá převážně online, díky čemuž mohou studovat i ti nejvytíženější, kteří nemají čas pravidelně docházet na výuku.

Díky studiu MBA, DBA, BBA, LLM či studiu MSc na ESBM získají studenti ty nejdůležitější informace a dovednosti z různých studijních odvětví a oborů, které následně mohou skvěle aplikovat do svého každodenního života i praxe.

Model výuky je tak cílen na schopnosti jednotlivce vyvozovat logické a faktické souvislosti a učí studenty analyticky uvažovat a rozhodovat. Důraz je rovněž kladen na osobnostní rozvoj manažera. V rámci studia je maximálně propojena teorie s praxí, což napomáhá osvojovat si ona teoretická pravidla přirozenou cestou a umět je aplikovat do praxe.

ESBM formuje prostřednictvím poskytování kvalitního vzdělání v programech BBA, MBA, DBA, LLM či MSc efektivnější a zodpovědné leadery a manažery, kteří díky své vizi a získaným manažerským znalostem budou schopni řešit každou výzvu, která před nimi vyvstane. Díky mezinárodní spolupráci přinášíme studentům nejen lokální, ale především globální informace a myšlenky, které pomáhají zavádět inovativní metody a zefektivňovat práci lidí.

ESBM svým studentům umožňuje možnosti konzultace otázek a záležitostí z praxe s profesionálním týmem lektorů jakoukoliv preferovanou formou (online, telefonicky či osobně). Kdykoliv se tak studenti mohou obrátit na zkušeného odborníka, který jim bude plně k dispozici.

Nespornou výhodou studia na ESBM je možnost zahájení výuky kdykoliv během celého roku. Není tak potřeba čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. Na ESBM máte jistotu otevření každého studijního programu MBA, DBA, BBA, LLM či MSc nehledě na počet uchazečů.

Mezi vize ESBM patří

  • Pomáhat studentům být úspěšnými v profesním, ale i osobním životě.

  • Zefektivňovat procesy v rámci organizace.

  • Přinášet nové podněty a nápady.

  • Přinášet doporučení pro maximalizaci obratu firem našich studentů.

  • Přinášet přidanou hodnotu našim studentům v podobě exkluzivních informací.

  • Inspirovat i další vzdělávací instituce k orientaci na moderní formy vzdělávání.

  • Rozvíjet osobnost našich studentů.

  • Předávat globální informace a myšlenky, které pomáhají zavádět inovativní metody.