Reference absolventů

Master of Business Administration (MBA)

Reference absolventů Master of Business Administration (MBA)

 • Jiří Hrňa, MBA

  Výborná volba. Studium MBA jsem pečlivě vybíral a rozhodl se právě pro ESBM. Po nedávném úspěšném absolvování mě těší, že jsem se rozhodl správně. Škola má perfektně zpracované prostředí pro e-learning, velmi dobře vedené semináře, mimořádně kvalitní lektory a v neposlední řadě skvěle fungující podporu v rámci studijního oddělení. Skloubit studium s prací a rodinným vytížením není snadné, ale investice do vzdělání tohoto typu se vyplatí, uplatnění získaných znalostí v manažerské praxi je okamžité. Velmi mně vyhovovala architektura studijních bloků, modulů a možnost volby specializace. Přeji škole mnoho spokojených studentů a úspěšných absolventů. Děkuji a rozhodně doporučuji.

  Jiří Hrňa, MBA

  Delivery Manager, Bell Helicopter Prague, a.s.

   

 • Mgr. Renata Dušková, MBA

  Studium na ESBM vnímám jako svou správnou volbu. Zásadní motivací k tomuto typu studia bylo začít se po dlouhé době zase věnovat jenom sobě a posunout se dále. Chvíli "dělat to, co mě těší". Z obecného pohledu dlouhodobě podporuji investici do vzdělání, která je jen vaše a nikdo vám ji nemůže vzít. Pak již záleží na každém, jak nově nabyté vědomosti a zkušenosti dále využije, ať pro sebe, nebo ve své praxi. Oceňuji individuální a vstřícný přístup, časovou flexibilitu. Možnost účastnit se dalších seminářů. Semináře byly komunikativní - diskusní. Zpětně si cením ochoty uzpůsobit studium mé těžké životní situaci. Studovala jsem Management ve zdravotnictví. Semináře i samostudium obohatilo můj zájem o obor i o další oblasti jako PR nebo aktuální informace z práva, které se nyní promítají do mé nové práce. Studium doporučuji každému motivovanému zájemci.

  Mgr. Renata Dušková, MBA

  Ombudsmanka pro pacienty, Oblastní nemocnice Náchod

   

 • Ing. Bc. Robert Morávek, MBA

  Manažerské studium MBA jsem zvažoval několik let a intuitivní výběr školy ESBM v kombinaci s příznivou cenou se posléze ukázal být výbornou volbou. Vlastní studijní systém, organizace výuky, přehlednost a dostupnost studentské sekce na webovém portálu je na velmi vysoké úrovni. Vlastní výuka včetně studijních materiálů byla profesionální a velmi prakticky zaměřená a pro mou osobu na dvou ředitelských funkcích velmi přínosná. Velký dík patří studijnímu oddělení za nadstandardní ochotu, vstřícnost a pomoc. Velmi profesionální a zkušení lektoři přináší nové náhledy na daná studijní témata s velkým odborným přínosem. Jako průkazné poděkování svědčí v mém případě pokračování ve studijním programu LLM po úspěšném zakončení studia MBA. Studium si cením na úrovni vysoko mířené investice do vzdělávání. Na závěr tedy ještě jedno velké, upřímné děkuji vám všem na ESBM a novým studentům přeji mnoho úspěchů a dosažení studijního cíle spolu se zdárným zakončením zvoleného studia.

  Ing. Bc. Robert Morávek, MBA

  Provozní a technický ředitel, 1. SčV, a.s.

   

 • Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA

  Pro studium na ESBM jsem se rozhodla po pečlivé analýze MBA vzdělávacích institucích. Na ESBM se mi líbila flexibilita a možnosti individuálního rozvoje studentů. Moduly programu a také odborné workshopy byly velmi inspirující a motivující. Lektoři k nám studentům přistupovali jako k partnerům ve výuce, mnoho témat jsme vzájemně diskutovali. Na intranetu jsem měla dostatek podkladů a zdrojů ke studiu. Komunikace s manažerkou vzdělávání byla profesionální. Studium na ESBM rozhodně doporučuji k rozvoji manažerského vzdělání a získaní nových zajímavých kontaktů.

  Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA

  Manager fo research, development and innovation, Technology centre CAS

   

 • Ing. Jiří Koukol, MBA

  „Jít vytrvale kupředu a mít náskok před ostatními" znamená se neustále vzdělávat a zdokonalovat. Pro všechny, kteří skutečně chtějí něčeho dosáhnout a ne jen tak zůstat „stát opodál", je ESBM a její výukový program MBA tím správným řešením. Směrem, kterým by se měli vydat. Po dlouholetých vlastních zkušenostech v manažerských pozicích nadnárodních firem jsem měl možnost tuto zkušenost osobně poznat. Mohu jen potvrdit, když se ke studiu přistupuje svědomitě a s cílem dosáhnout předpokládaného očekávání, že propracované přednáškové moduly s následným výkladem všech lektorů každému, kdo umí naslouchat a učit se novým poznatkům, rozšíří obzor jeho chápání většiny souvislostí a dění kolem nás, a to nejen v kontextu pracovního života, ale životních postojů a uvažování vůbec.

  Ing. Jiří Koukol, MBA

  Region Purchasing Manager, Faurencia

   

 • Kateřina Koubová, MBA

  Studium MBA jsem dlouhodobě zvažovala. Ne náhodou přišla skrze moje pracovní aktivity příležitost zahájit studium na ESBM. Chvíli jsem se rozhodovala, protože jsem velmi pracovně vytížená, zda to vůbec časově zvládnu. Vzdělávání je moje celoživotní velké téma, které se prolíná s mým pracovním životem a také v nemalé míře ovlivňuje i můj osobní život. Nakonec jsem se do studia pustila. Byla jsem příjemně překvapená kvalitou samotných seminářů, odborným vedením lektorů a také ochotou a vstřícným přístupem studijního oddělení. Samotné webové stránky jsou přehledné a srozumitelné. Každý student si zde najde, co ho zajímá, a tomu se při studiu věnuje. Velmi ráda se účastním workshopů na různá praktická témata. Je zde příjemná atmosféra a s přednášejícím se často rozvine zajímavá diskuse. Za mne to byla nejlepší investice do vzdělání a manažerských znalostí. Rozhodně doporučuji všem, kteří mají chuť se v životě posunout a získat doporučení a informace od zkušenějších. Zvažuji pokračování studia DBA.

  Kateřina Koubová, MBA

  Chief Executive Officer, Vzdělávací a jazyková agentura Lepší známky, s.r.o

   

 • Ing. Jana Gočárová, MBA

  Pre všetkých, ktorí uvažujú nad titulom MBA odporúčam jednoznačne ESBM. Bola som veľmi spokojná, celé štúdium by som si zopakovala znovu. Veľmi profesionálny prístup lektorov, praktické vedomosti, ktoré si môže každý pretaviť na svoje podnikanie alebo zamestnanie. Program MBA mi dal aj nové myšlienky, spôsoby a vedomosti pre moje vlastné podnikanie. Ocenila som individuálny prístup a byť pánom svojho času pri písaní seminárnych prác a záverečnej práce. Práce som napísala keď som mala na ne chuť a nebola som limitovaná termínom, začo som veľmi vďačná. Oceňujem prístup štúdijného oddelenie - kedykoľvek radi odpovie na všetky otázky, nikdy som nemala pocit, že otravujem a veľmi mi tento prístup pomohol počas môjho štúdia.

  Ing. Jana Gočárová, MBA

  Director George Science

   

 • Bc. Matej Nagy, MBA

  Rád by som sa poďakoval študijnému oddeleniu a samozrejme aj profesorom a lektorom ESBM za profesionálny prístup pri profesijnom postgraduálnom vzdelávaní. Oceňujem hlavne ich profesionálny prístup pri vedení a odprezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné poznatky ako aj skúsenosti s ktorými sa podelili na odborných workshopoch boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Štúdium MBA na ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým ktorý sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore alebo spoznať a naučiť sa niečo nové od odborníkov a špecialistov v daných odboroch. Celý team ESBM ako aj referentky pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy som sa stretol s ochotou a poskytnutím všetkých informácií ktoré som k štúdiu potreboval. Štúdium na ESBM považujem za svoju správnu voľbu.

  Bc. Matej Nagy, MBA

   

 • Ing. Klaudia Sághy, MBA

  Investovať do vzdelávania sa vždy oplatí a v dnešnej rýchlej dobe, pri stálych novinkách v jednotlivých oblastiach je tá najlepšia voľba. Dlho som uvažovala o štúdiu MBA a po dlhom rozmýšľaní a analýze som si vybrala ESBM, čo som vôbec neoľutovala. Profesionalita zo strany lektorov je naozaj na vysokej úrovni. Taktiež pozitívne hodnotím ochotu a podporu zo strany študijného oddelenia. Odporúčam každému, kto si chce svoje manažérske poznatky rozšíriť a získať nové skúsenosti. Ďakujem celému ESBM teamu!

  Ing. Klaudia Sághy, MBA

  Lead Dealer Auditor, Opel Southeast Europe LLC

   

 • PaedDr. Patrik Janíček, MBA

  Štúdium na ESBM vnímam ako správnu voľbu. Každá forma vzdelávania je investíciou do seba a podporuje napredovanie človeka. Získané poznatky dokážem aplikovať do odbornej praxe. ESBM sa vyznačuje individuálnym prístupom, zaujímavými študijnými programami a odlišným spôsobom výučby. Princípom nie je memorovanie, ale praktické využitie poznatkov potrebných do praxe. Okrem odbornosti lektorov, by som chcel vyzdvihnúť i ľudsky prístup. Celkovo je štúdium formované moderne. Každého študenta obohacuje o množstvo aktuálnych informácií z odboru štúdia. Profesionálny prístup lektorov a študijného oddelenia je zárukou úspešného absolvovania vybraného programu. Štúdium môžem odporúčať každému nakoľko som načerpal množstvo cenných informácií.

  PaedDr. Patrik Janíček, MBA

  Učitel odborných předmětů, Spojená škola Scota Viatora

   

 • Daniel Kadlec, MBA

  Jako pro člověka žijícího aktivním životem, ale ve stejném duchu fungujícího i v profesním nasazení, pro mne byla zkušenost se studiem MBA vítaným zpestřením a zajímavou zkušeností neméně však i hodnotným přínosem, díky němuž jsem propojil své praktické znalosti s teoretickými a vědeckými poznatky v oblasti marketingu a managementu. Organizace a i samotná výuka na ESBM probíhala od začátku do konce na výbornou a rovněž tým lektorů hodnotím jako vysoce profesionální. Zmínit také musím maximální podporu ze strany studijního oddělení a pravidelné workshopy, které svými tématy studentům rozšiřují náhled na jeden z nejsložitějších oborů, jakým jsou pracovní i mimopracovní mezilidské vztahy. Jednoznačně studium na ESBM doporučuji.

  Daniel Kadlec, MBA

  Majitel společnosti, JK SPED

   

 • Mgr. Andrea Brezová, MBA

  Štúdium MBA som dlho zvažovala a po dlhšom hľadaní tej správnej inštitúcie som sa rozhodla pre ESBM v Prahe. Presvedčila ma komplexnou ponukou študijných programov, prehľadným a jasným systémom štúdia, erudovanými lektormi a najmä časovou flexibilitou. Oceňujem najmä praktické zameranie seminárov, profesionalitu lektorov a ústretový prístup celého kolektívu pracovníkov ESBM. Štúdium na ESBM vrelo odporúčam všetkým tým, ktorí cítia potrebu neustále rozširovať svoje obzory.

  Mgr. Andrea Brezová, MBA

  Commercial Administrative Officer, Saneca Pharmaceuticals a.s.

   

 • PhDr. Jakub Šimek, MBA

  Studium MBA na ESBM jsem zpočátku volil podle příznivé ceny, o to milejší bylo mé překvapení, jak kvalitní co do náplně i organizace celé studium bylo. Celý studijní systém je na vysoké profesionální úrovni, náročný, ale praktický a velmi přínosný. Za zmínku stojí i kvalita a propracovanost webového studijního portálu i pohotovost a vstřícnosti studijního oddělení, pro které žádný požadavek není neřešitelný. Studium hodnotím jako jednu z nejlepších investic, a to i bez ohledu na získaný titul MBA. Vysoce profesionální a zajímaví lektoři rozhýbají vaši mysl, naučí vás dívat se na řešené problémy z jiných perspektiv a ukáží vám nové cesty ve vašem pracovním, ale i osobním životě. Nezbývá než poděkovat za skvěle odvedenou práci celému teamu ESBM a všem nově příchozím studentům pogratulovat ke skvělé volbě.

  PhDr. Jakub Šimek, MBA

  Country Manager Czech Republic, Akacia AG

   

 • prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

  V roku 1994 nastala v mojom živote zásadná zmena - výberovým konaním som sa stal primárom univerzitnej kliniky v Brne a vtedy som pochopil, že okrem medicíny plním aj funkciu manažéra kliniky - organizujem ľuďom prácu, robím lokálnu personálnu politiku, "strážim" výkonnosť kliniky a jej financie a okrem zdravia pacientok som zodpovedný za jej celkový chod. V Brne som pracoval do r. 2007, kedy sa predo mňa postavila ďalšia výzva - založenie univerzitného centra reprodukčnej medicíny a tak som sa vrátil na univerzitnú kliniku v Bratislave, kde zastávam taktiež funkciu primára (v tomto roku je to už 25 rokov) a zároveň vediem toto centrum. 25 ročné skúsenosti v zdravotníckom manažmente v Brne a v Bratislave by ma možno oprávňovali byť spokojný so svojimi schopnosťami viesť kolektív lekárov a sestier. Moja "neposedná" povaha a snaha skúšať vždy niečo nové ma okrem mojich medicínskych vedeckých a publikačných aktivít donútili overiť si svoje skúsenosti s manažmentom i formou skutočného profesionálneho vzdelania. Zvolil som si teda štúdium MBA na ESBM. Mnohí mi povedali - "Načo ti to je? V tvojom veku a s tvojou praxou?" Teraz po absolvovaní štúdia si však môžem povedať, že som sa nepomýlil. Mnohé svoje empirické poznatky z praxe som si overil u profesionálov z ESBM, na niektoré postupy som zmenil názor - skrátka považujem čas strávený štúdiom na ESBM za užitočne využitý. My v medicíne sme navyknutí študovať celý život a držať krok s recentnými informáciami.

  prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

  Přednosta 1. gynekologicko-porodnické kliniky, Univerzitná nemocnica Bratislava

   

 • Ondřej Renský, MBA

  Studium na škole ESBM jsem zvolil na základě doporučení svého kamaráda, který byl s průběhem studia velmi spokojený. Musím potvrdit, že celý průběh studia, komunikace studijního oddělení a odbornost lektorů byla více než adekvátní oboru, který jsem studoval. Všechny semináře a přednášky byly skutečně přínosné a všichni lektoři preferovali interakci s posluchači, což bylo velmi příjemné. Samotná obhajoba závěrečné práce byla náročná, ale pozitivní energie komise mi pomohla veškerý stres a stud krásně překonat. Rád bych tímto poděkoval celému týmu ESBM za skvělou spolupráci a přeji mnoho dalších spokojených studentů.

  Ondřej Renský, MBA

  Vedoucí sportovně-rekreačního areálu na Petince

   

 • Mgr. Romana Kofroňová, MBA

  Již delší dobu jsem uvažovala o studiu MBA. Po analýze nabídek jsem zvolila právě studium na ESBM a byla jsem nadšena. Perfektní organizace, výborní lektoři a také bezva spolužáci všech věkových kategorií. Mohu jen doporučit. Dále oceňuji nabídky workshopů zdarma i po ukončení studia.

  Mgr. Romana Kofroňová, MBA

  Chief Financial Officer, Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

   

 • MUDr. Roman Gřegoř, MBA

  Mé rozhodování, zda začít vůbec studovat obor MBA, trvalo hodně dlouho. Byl jsem do určité míry skeptický, nakolik ve svém sice manažerském postu, ale s hodně specifickým zdravotnickým zaměřením, zúročím případně nabyté zkušenosti. Samotnému rozhodování předcházel ještě poměrně detailní výběr, kterou ze vzdělávacích institucí zvolit. Volba padla právě na ESBM a zpětně musím potvrdit, že byla naprosto správná. Osobně oceňuji jednak příznivý a mně osobně velmi vyhovující mix prezenční a distanční výuky, perfektní a kompetentní lektory s velkými zkušenostmi z praxe a v neposlední řadě precizně fungující technicko - personální zajištění včetně bezchybně fungujícího studentského portálu.

  MUDr. Roman Gřegoř, MBA

  Ředitel zdravotnické záchranné služby, Moravskoslezský kraj

   

 • Jiří Slánský, MBA

  I přes dlouhodobou praxi v Development managementu jsem měl potřebu rozšířit si obzory vzdělání, získat nové dovednosti a znalosti. Pro studium programu MBA jsem si vybral zaměření „Projektový management“ na ESBM. Vyhovovalo mi vlastní nastavení rychlosti studia i možnost splátkového kalendáře. Jako čerstvý absolvent MBA, jsem se rozhodl pokračovat na podzim ještě v oblasti získání právních znalostí studiem LLM. Mohu to doporučit všem.

  Jiří Slánský, MBA

  Majitel společnosti, Centrum na Brněnské

   

 • doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

  Ku kontaktu na ESBM som sa dostala úplnou náhodou, keď som hľadala možnosti na získanie nových poznatkov v oblasti manažmentu inovácií, ktoré využívam vo svojej podnikateľskej praxi. Po naštudovaní internetovej stránky ma zaujal spôsob výučby a variabilita predmetov. Už na prvom stretnutí som zistila, že to bola moja správna voľba. Atmosféra počas vyučovania ale aj mimo neho bola veľmi príjemná, za čo patrí veľká vďaka personálu školy a samotným lektorom. Veľkým prínosom bol interaktívny prístup na výučbe a profesionalita lektorov nielen po stránke odbornej, ale aj osobnostnej. Seminárne práce a záverečná práca riešené v praxi v konkrétnej organizácii boli prínosom aj pre samotnú organizáciu. Oceňujem aj možnosť účasti na zaujímavých workshopoch a rôznych stretnutiach aj po absolvovaní štúdia na ESBM. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som bez váhania volila štúdium na tejto škole.

  doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

  Předsedkyně Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.

   

 • Luboš Janoud, MBA

  Na základě níže uvedeného i dalších pozitiv hodnotím studium na ESBM jako vysoce efektivní, což mohu s časovým odstupem, kdy jsem již některé z poznatků aplikoval v mé společnosti, s klidným svědomím prohlásit. Pro svá studia MBA jsem si původně vybíral z více možností a jsem rád, že má volba padla právě na ESBM. Byl jsem mile překvapen profesionální úrovní lektorů, což považuji za základ úspěšného zakončení studia. Navíc po organizační stránce má ESBM kvalitně propracovaný celý systém, takže i při mém velkém pracovním vytížení jsem mohl, prostřednictvím webových stránek ESBM, mít o mém studiu perfektní přehled. DOPORUČUJI!!

  Luboš Janoud, MBA

  Statutární ředitel, First Real Estate Association

   

 • Mgr. Tereza Sato, MBA

  Studium na ESBM bych doporučila svým známým i kolegům, neboť bylo velmi zajímavé a přínosné. Plně splnilo moje odborné očekávání. Na seminářích jsem se setkala s lektory, velmi erudovanými odborníky, kteří nejen ovládají danou oblast, ale také mají bohaté zkušenosti z praxe. Studium bylo náročné, ale obohatilo mne o mnoho zkušeností a poznatků. Velice oceňuji ochotu a individuální přístup studijního oddělení, dámy mi vždy vyšly vstříc s jakýmkoliv požadavkem. Přístup ke studijním materiálům, prostřednictvím studijního systému, byl rovněž vynikající.

  Mgr. Tereza Sato, MBA

  Projektová manažerka, Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

   

 • Ing. et Bc. Martin Kováč, MBA

  V životě máme možnost volby. Můžeme si vybrat svoji životní cestu. Naše odhodlání často formuje důsledky, kterým budeme muset čelit. Studium MBA ve specializaci Executive management jsem si vybral z nabídky ESBM jedním dechem. V kombinaci s mojí náročnou prací v oboru financí jsem musel pracovat ještě tvrději a věnovat svůj čas psaní seminárních prací. Napsání závěrečné práce v oboru management inovací mě plně pohltilo. Vyplatilo se, studium bylo tou správnou volbou mezi obdobnými postgraduálními studijními programy na trhu odborného vzdělávání v ČR. Výběr studijních předmětů, lektorů, studijních lokací doplňuje celkově pozitivní obraz o ESBM. Studium MBA programu a jeho úspěšné ukončení bylo rozhodně správnou investicí, která rozšířila moje znalosti, a rovněž potvrdila, že moje primární volba byla správná. Teď hodlám vše aktivně uplatnit v praxi. Děkuji, ESBM!

  Ing. et Bc. Martin Kováč, MBA

  Financial Business Partner, DXC technology

   

 • PharmDr. Ing. Andrej Belaj PhD., MBA

  V dnešnej dobe si vybrať z neprehľadnej ponuky vzdelávacích inštitúcií ponúkajúcich MBA titul nie je vôbec jednoduché. Po absolvovaní štúdia môžem skonštatovať, že ESBM bola tá správna voľba. Rád by som sa poďakoval študijnému oddeleniu, profesorom a lektorom ESBM. Oceňujem hlavne ich profesionálny prístup pri vedení a odprezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné poznatky ako aj skúsenosti s ktorými sa podelili na odborných workshopoch boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Štúdium MBA na ESBM môžem vrelo odporučiť všetkým ktorý sa chcú ďalej vzdelávať vo svojom odbore alebo spoznať a naučiť sa niečo nové od odborníkov a špecialistov v daných odboroch. Celý team ESBM ako aj referentky pracujú na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy som sa stretol s ochotou a poskytnutím všetkých informácií ktoré som k štúdiu potreboval. Štúdium na ESBM považujem za svoju správnu voľbu, kde som stretol veľa zaujímavých ľudí s ktorými som stále v kontakte.

  PharmDr. Ing. Andrej Belaj PhD., MBA

  Majitel společnosti, Eduinfo, s.r.o.

   

 • MUDr. Tímea Tkáčiková, MBA

  Dlho som uvažovala o MBA štúdiu, tak som si urobila internetovú rešerš, nastavila som si hlavné parametre výberu (cena, kredit lektorov, forma štúdia) a vyšla mi jednoznačne inštitúcia European School of Business & Management. Veľmi oceňujem prehľadnosť, logické usporiadanie a vysoký stupeň vypovedajúcej hodnoty študijných materiálov. Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, ktorí majú veľké skúsenosti. Všetko to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti. Táto vysoká profesionalita lektorov, ich odborná erudícia ma príjemne prekvapila a presvedčili ma, že štúdium na ESBM bola pre mňa správna voľba. Ďalším veľkým prínosom bolo pre mňa stretnutie s pani Ing. Bc. Andreou Mašínovou, MBA, LL.M. Semináre, ktoré viedla, boli pre mňa veľmi obohacujúce, pani inžinierka ma vtiahla do problematiky manažmentu zdravotníctva natoľko, že som si s radosťou vybrala vypracovanie nie len seminárnej, ale aj záverečnej práce práve z jej modulu. Skúsenosti a vedomosti, ktoré nám, študentom predala som plnohodnotne využila a aj využívam vo svojej praxi. V neposlednom rade sa chcem úprimne poďakovať študijnému oddeleniu na čele s pani Simonkou Probstovou, pretože práve jej pracovné nasadenia, úžasný ľudský a vysoko profesionálny prístup bol pre mňa hnacím motorom. Na záver chcem podotknúť, že štúdium na ESBM bola jedna z najlepších investícií, ktoré som vo svojom živote urobila. Túto vzdelávaciu inštitúciu vrelo odporúčam svojim známym a kolegom. Celému kolektívu ESBM prajem do budúcna veľa úspechov a tisícky ďalších spokojných študentov.

  MUDr. Tímea Tkáčiková, MBA

  Majitelka estetické kliniky, Esthetic Clinic TT

   

 • Ing. Marián Snopek, MBA

  Absolvované štúdium projektového managementu na ESBM hodnotím ako prínos ku profesijnému rozhľadu. Prednášky lektorov boli kvalitné, spomeniem vysokú úroveň prednášok pedagógov z VŠE Praha. Štúdium v Prahe je prínosnejšie pre získanie aktuálnych vedomostí ako v známom prostredí Slovenska. Ďakujem lektorom MBA štúdia za ústretový prístup, študijnému oddeleniu za profesionálne zabezpečenie priebehu štúdia a individuálny prístup ku účastníkom e-learningového systému v ESBM.

  Ing. Marián Snopek, MBA

  Manažer technického úseku, Letecké opravovne Trenčín, a.s.

   

 • My Linh Hoangová, MBA

  ESBM mohu vřele doporučit všem, kteří se chtějí dále vzdělávat ve svém oboru. Studijní oddělení je úžasné a vstřícné. Studijní referentky mi dokázaly odpovědět vždy včas a poskytnout veškeré informace. Lektoři mají velice zajímavé semináře, které jsou prakticky zaměřené. Na workshopech se mi nejvíce líbila interakce s lidmi, kteří se pohybují ve stejném oboru jako já sama. Díky tomu jsem se naučila nahlížet na svou práci z různých úhlů pohledu.

  My Linh Hoangová, MBA

  Procurement Category Manager, Zentiva

   

 • Richard Bielický, MBA

  Pro studium MBA jsem se rozhodl z důvodu zvýšení kvalifikace a možnosti získat atraktivnější zaměstnání. Školu ESBM jsem si vybral zejména z důvodu možnosti přizpůsobit studium svým potřebám a časovým dispozicím, chtěl jsem studovat intenzivně a rychle. Škola mi toto plně umožnila a přitom nabídla velmi zajímavé vzdělávání řízené vstřícnými a odborně zdatnými lektory. Velice jsem ocenil možnost s lektory přes webové rozhraní školy aktivně komunikovat, byli ve většině případů přátelští a nápomocní. Sobotní semináře byly velmi dobře organizovány a efektivně programově zajištěny. Přidám-li k tomu velmi přátelské, příjemné a vstřícné chování pracovníků studijního oddělení, nezbývá mi, než školu ESBM všem vřele doporučit.

  Richard Bielický, MBA

  Managing director, AVEMA Praha, s.r.o.

   

 • Mgr. Anna Hajduková, MBA

  Vybrať si v súčasnej dobe z ponuky vzdelávacích inštitúcií a ponúkaných študijných programov nie je jednoduché. Po absolvovaní štúdia na ESBM môžem skonštatovať, že to bola správna voľba. Voliteľnosť študijných modulov, kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia, ktoré je zárukou flexibility, predstavujú tú najideálnejšiu možnosť štúdia pre časovo vyťažených ľudí. Profesionalita lektorov, ústretovosť a kvalita odborných informácií sú zárukou spokojnosti. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.

  Mgr. Anna Hajduková, MBA

  Sales representative, Medigroup

   

 • Jan Carda, MBA

  Studium na ESBM mě velmi příjemně obohatilo o praktické zkušenosti z jednotlivých modulů. Velmi kladně hodnotím vstřícný a milý přístup jednotlivých lektorů, kteří mají zájem řešit dopodrobna problematiku dílčích modulů z praktického hlediska. Dále kladně hodnotím výběr základních modulů vč. modulů v rámci specializace. Myslím si, že tento výběr modulů umožňuje získat zkušenosti v oblasti businessu na velmi vysoké úrovni. Děkuji všem z ESBM za velmi příjemnou atmosféru během studia.

  Jan Carda, MBA

  Credit Risk Manager, banka Creditas

   

 • Mgr. Jana Mocák, MBA

  Studium na ESBM bylo správnou volbou. Kladně hodnotím volné množství volitelných modulů, ze kterých jsem si mohla vybrat právě ty, které mě zajímají. Stejně tak oceňuji i možnost navštěvovat předměty z jiných specializací. Všichni lektoři jsou vstřícní a snaží se vše ukazovat na konkrétních situacích ze své praxe. Studium pro mě bylo obrovských přínosem a to nejen v pracovním, ale též osobním životě. Studium na ESBM mohu jen doporučit.

  Mgr. Jana Mocák, MBA

  IT Business Analyst, Škoda Auto a.s.

   

 • Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA

  Kdysi dávno mi jeden z učitelů na vysoké škole řekl, že nebudu placený za to, že jsem někde byl, ale za to, co budu umět a jak to dovedu využít v praxi. V době mých prvních vysokoškolských studií to znělo zvláštně, protože docházka se kontrolovala a evidovala, až na výjimky, neustále. MBA studium na ESBM není o tom někde být, napsat si čárku a těšit se na výsledek. MBA studium je o propojení teoretických poznatků s praxí. Nikdo nikoho nezkouší ze seznamů odrážek, nikdo po nikom nechce vzorce zpaměti. Důležitá je schopnost teorii aplikovat do praxe. Abych splnil požadavky na sepsání seminárních prací, přečetl jsem řadu knih a odborných publikací. Bylo by to však málo, kdybych nenašel možnosti jejich praktické aplikace. Čas věnovaný studiu nebyl marný, a v tomto smyslu jsem hrdý na nově získaný titul. Studiem mě provázeli lektoři, vynikající odborníci, úspěšní v akademickém i komerčním světě. Byli pro mě dobrými průvodci na cestě při hledání významu teorie pro každodenní profesní praxi.

  Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA

  Vedoucí oddělení systémových analýz, Retia, a.s.

   

 • Bc. Petr Lupínek, MBA

  Oceňuji velký přesah do praxe v porovnání s jinými českými školami. Je evidentní, že lektoři jsou skuteční experti ve vybraných oblastech a vědí o čem mluví. Vyučování na výukových dnech tedy není o memorizování velkého množství informací, ale teoretický předpoklad, podtržený kvalitním příkladem z praxe s možností se osobně zapojit a na téma diskutovat. Výuka je navíc naprosto flexibilní ostatním činnostem studenta a dodržování deadline (i tady s možností flexibilní úpravy) je pro pracujícího či jinak vytíženého člověka naprosto ideální. Studium doporučuji těm, kteří stále mají chuť na sobě pracovat a zkusit vyučování jinak, než je tomu standardně na jiných, zpravidla státních, vysokých školách.

  Bc. Petr Lupínek, MBA

  Projektový manager, Unity!cx s.r.o.

   

 • Lukáš Knap, MBA

  O štúdiu MBA som premýšľal už dlho, a tiež som vedel, že je to náročne štúdium ako aj finančne tak aj obsahovo a vedomostne. Ale vždy som ho chcel absolvovať. Až po niekoľkých rokov prace v strednom manažmente v automobilovom odvetví sa naskytla ideálna možnosť študovať. Skoro mesiac a pol som vyberal kam pôjdem študovať, všetko som kalkuloval a prerátaval, čítal všetky recenzie a nakoniec som sa rozhodol pre ESBM, a teraz ako absolvent viem že toto rozhodnutie bolo jedno z najlepších v mojom živote. Kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia bola pre mňa ako vyšitá. Štandardná dĺžka štúdia je jeden rok, no ja som to potiahol až na 18 mesiacov, ale o tom som radšej, nakoľko som o to viac strávil čas v kolektíve úžasných odborníkov a skvelých ľudí. Profesionalita lektorov je na obdivuhodná, je vidieť že sú to ľudia nie len s teoretickými poznatkami ale aj niekoľko ročnými bohatými skúsenosťami a obrovskou praxou v obore. Nesmiem zabudnúť ani na študijné oddelenie, ktorému som nesmierne vďačný - kde som telefonoval a emailoval skoro na týždennej baze - a vždy mi ochotne pomohli, vysvetlili, vyšli v ústrety a pred záverečnou obhajobou aj po telefóne niekoľko kráť upokojovali. Teraz keď už patrím do „rodiny absolventov ESBM“ je mi trošku ľúto, že to všetko skončilo. Ale zase na druhej strane som veľmi rád že poznám tak skvelých ľudí a na slovo vzatých odborníkov, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť. Na ESBM som nedostal len titul a vzdelanie, dostal som niečo oveľa, oveľa viac. Dostal som nových skvelých známych a priateľov na celý život. Študovať na ESBM je a bolo to najlepšie, čo som mohol urobiť.

  Lukáš Knap, MBA

  POMS Coordinator, Plastic Omnium Clean Energy Systems

   

 • MUDr. Hana Chvojová, MBA

  Ke studiu managementu jsem se rozhodla z osobní potřeby dále se rozvíjet. Školu jsem vybírala pečlivě a při zpětném pohledu jsem přesvědčená o tom, že jsem zvolila správně. K učení jsem přistupovala dosti zodpovědně, nicméně vložená energie se určitě vyplatila. Díky moderní formě vzdělávání se mi podařilo studovat i při pracovním a rodinném vytížení, i když to nebylo jednoduché. Studium mě posunulo kupředu, otevřelo nové obzory a prostor k dalšímu rozvoji. Nově nabyté poznatky ze zdravotnického managementu se snažím aplikovat v praxi.

  MUDr. Hana Chvojová, MBA

  Lékařka

   

 • Bc. et Bc. Radek Řehoř, MBA

  Toužil jsem si rozšířit své vzdělání, znalosti a dovednosti jiným způsobem, než je klasické vzdělání na vysoké škole. Mým cílem bylo zaměřit se primárně na praxi, získat světově uznávaný titul MBA a zvýšit si tak šance na lukrativní a dobře placené zaměstnání. Studium na European School of Business & Management SE bylo tou nejlepší možnou volbou. Na ESBM se snoubí profesionalita, ochota, vstřícnost a flexibilita. Studium na této vzdělávací instituci mohu všem vřele doporučit. Uchazečům přeji šťastnou volbu a mnoho úspěchů při studiu.

  Bc. et Bc. Radek Řehoř, MBA

   

 • PhDr. Martina Válová, MBA

  Delší dobu jsem zvažovala, zda a kde si doplnit vzdělání. Když jsem narazila na ESBM, okamžitě jsem věděla, že tato instituce je pro mne správnou volbou. Upoutalo mě množství volitelných oborů, časová flexibilita, přístup k informacím a v neposlední řadě ochota a vstřícnost studijního oddělení. ESBM mohu proto vřele doporučit.

  PhDr. Martina Válová, MBA

  Vedoucí učitelka odborného vzdělávání, Střední zdravotnická škola Písek

   

 • Juraj Janáč, MBA

  Pro studium na European School of Business & Management jsem se rozhodl z důvodu existence studijní specializace, která reflektovala mou současnou pracovní pozici. V rámci studia mě potěšil přehledný a uživatelsky přívětivý informační software, který obsahuje nejenom informace k obsahu studia, ale také možnost komunikace s lektory a studenty, čehož jsem využíval. Flexibilita studia je předností pro ty studenty, kteří jsou pracovně časově vytíženější. Studenti mají kvalitní podporu také ve studijním oddělení. Struktura modulů mi pomohla utřídit si vlastní pracovní zkušenosti. Lektoři, kteří jednotlivé moduly vedou, jsou odborníci s akademickou i praktickou zkušeností. Zpracování seminárních nebo závěrečných prací je možné s nimi kdykoliv konzultovat. Celkově je MBA studium přiměřeně náročné, cenově dostupné oproti konkurenci a kvalitně je koncipován studijní program každé specializace. Já osobně mohu doporučit každému zájemci, který uvažuje o MBA studiu, že je to skutečně užitečná investice pro pracovní i osobní život.

  Juraj Janáč, MBA

  Provozní manažer pro technické činnosti, Infinit Maximus Resort Brno

   

 • Mgr. Martina Slováčková, MBA

  Po absolvování studia na ESBM musím říci, že to byla správná volba. Velice se mi zalíbil koncept volitelných specializací, díky kterému jsem mohla studovat několik předmětů najednou. Díky kombinaci programů jsem mohla studovat nejen personalistiku, která je mým oborem, ale navíc také koučink a stress management, což jsou obory, které mě nesmírně zajímají. Pozitivně hodnotím zvláště prakticky pojatou formu výuky, která u mě jednoznačně vedla k prohloubení znalostí a rozšíření obzorů ve studovaných oborech. Studium na ESBM jednoznačně doporučuji!

  Mgr. Martina Slováčková, MBA

   

 • Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c.

  Ke studiu na ESBM jsem se rozhodoval necelé dva roky a to hlavně kvůli tomu, že jsem v té době studoval dvouleté magisterské studium a časově jsem byl velice vytížený. Ale touze po doporučovaném a propracovaném systému vzdělávání jsem neodolal, sedl k počítači a seznámil se s celkovým průběhem studia a v tu dobu jsem byl rozhodnutý. Podal jsem přihlášku ke studiu a díky velice vlídnému a vstřícnému jednání studijního oddělení jsem v průběhu několika dnů zahájil studium v oboru veřejné správy, ve kterém jsem se cítil jako doma, neboť téměř 30 let v tomto oboru pracuji. Studium jsem si po dohodě uzpůsobil dle vlastních časových možností tak, abych ho mohl pohodlně dokončit. Lektoři jsou zde velice zkušení, vstřícní a teoretické znalosti dokáží odůvodnit praktickými poznatky. Jedná se o moderní studium, které každého studenta obohatí v úkonech provádějících na svém pracovišti. Z tohoto důvodu doporučuji studium ESBM, neboť jsem načerpal spoustu cenných informací.

  Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c.

  Starosta obce, Bořetín

   

 • Štefan Lukáč, MBA

  Najväčšou hodnotou pre mňa od ESBM bol komplex modulov, ktoré sú vynikajúco spracované. Dokázali mi v skriptách a na prednáškach ukázať informácie z každého oboru. Musím pochváliť vedenie za veľmi lojálny prístup a profesorov za ich profesionálny prejav. Zo štúdia som si vzal veľa "aha momentov", nové uhly pohľadov. Dokážem lepšie a rýchlejšie premýšľať v synergiách. Taktiež premýšľam strategickejšie, s lepším plánovaním a väčšou istotou. Už počas štúdia som dostal veľmi zaujímavú pracovnú pozíciu počas ktorej stíhal spustiť viacero menších - úspešných podnikateľských aktivít. Ďakujem. Určite odporúčam.

  Štefan Lukáč, MBA

   

 • Ing. Gabriela Švíková, MBA

  Značnou výhodou MBA studia na ESBM je možnost přizpůsobit studium časově svému pracovnímu vytížení. Semináře jsou vedeny zkušenými lektory, prakticky zaměřené a rozšiřují obzory. Získané znalosti je nutné během studia aplikovat do praxe pomocí seminárních prací nebo případových studií.

  Ing. Gabriela Švíková, MBA

  HR managerka, BISO-Keibel

   

 • Jozef Janáč, MBA

  Pro všechny, kteří se chtějí odborně i profesně posunout a utřídit si vlastní profesní znalosti a zkušenosti je vhodné MBA studium. V rámci českého vzdělávacího trhu existuje několik nabídek MBA studia, nicméně moje osobní zkušenost se studium na tomto vzdělávacím institutu je velmi pozitivní, jak z hlediska cenové nabídky studia, tak také na základě organizace studia a jeho obsahové náplně. V rámci svého studia jsem absolvoval specializaci zaměřenou na Management gastronomie a hotelnictví, což prakticky reflektovalo mou současnou pracovní pozici a pracovní zkušenosti v oboru. Zdůraznit musím výborný a vstřícný přístup studijního oddělení, zejména paní Simony Probstové. Doposud jsem se s tak ochotným a empatickým přístupem ze strany vzdělávací instituce nesetkal. Struktura předmětů je volena tak, aby umožnila studentům uspořádat jejich znalosti a dovednosti, a tyto své praktické zkušenosti mají možnost rozpracovat do jednotlivých seminárních prací a případových studií, což osobně považuji za další přínos MBA studia. Pozitivně musím hodnotit také přístup lektorů, se kterými bylo možné kdykoliv vést konzultace, a to nejenom o studiu, ale také z hlediska praktických problémů z vlastní pracovní praxe. Celkově hodnotím absolvované MBA studium velmi pozitivně a v rámci nabídky tohoto typu studia na českém vzdělávacím trhu osobně doporučuji volbu MBA studia na European School of Business & Management SE.

  Jozef Janáč, MBA

  Provozní manažer pro Wellness & Spa, Infinit Maximus Resort Brno

   

 • Ing. Marie Heřmanová, MBA

  Studium na ESBM mi pomohlo najít nový pohled na současný management. Mojí motivací ke studiu bylo získání nových informací z oboru, který mě dlouhodobě zajímá, zejména proniknout do tajů strategií, ať již prodejních, marketingových či prostě různých způsobů řízení firmy jako takové. Ohlédnu-li se zpět, musím uznat, že díky špičkovým lektorům, bylo mé očekávání splněno. A jsem skutečně ráda, že jsem si ke studiu vybrala právě ESBM.

  Ing. Marie Heřmanová, MBA

  Representativ of Czech Republic, Works Council Nemetschek SE

   

 • Ing. Petr Mrkos, MBA

  MBA studium jsem zvolil po 18letech praxe v průmyslu ze tří důvodů. Nejdříve jsem si chtěl ověřit, zda jsem, po delší době víceméně operativní práce, schopen vrátit se do „studentského“ režimu. ESBM nabízí pro tento úmysl přesně definovaný systém práce, které je nutné zvládnout, ovšem s velkou mírou svobody volby, kdy a do jaké hloubky si studium v jednotlivých oblastech student nastaví. Za druhé bylo studium součástí „léčebné“ terapie lehkého vyhoření, které každého člověka v řídící funkci během profese někdy dostihne. ESBM k tomu vytváří svěží a přátelské prostředí setkávání se se zajímavými osobnostmi z řad lektorů i spolužáků. Navíc mají sobotní výlety na ESBM semináře do Prahy pro moravské venkovany vždy nádech jisté neobvyklosti a časy jsou vhodné i pro pohodové cestování vlakem. Třetí motivací bylo pro technika, který byl k managementu časem vždy jaksi přinucen okolnostmi, rozšíření si vzdělání o řadu ekonomických aspektů, ve kterých ESBM tím, že pracuje v online módu (studentský portál, e-literatura atd.), je schopná nabídnout velmi aktuální pohled na danou problematiku.

  Ing. Petr Mrkos, MBA

  Výrobní ředitel, SHM, s.r.o.

   

 • Ing. Michala Hanzlíčková, MBA

  Při výběru školy ESBM mě inspirovali mí kolegové v práci, kteří absolvovali MBA studium na této škole. Studium vřele doporučuji. Seznámíte se napříč obory se zajímavými lidmi a upevníte znalosti na případových studiích. Pozitivně hodnotím workshopy, které pořádá ESBM s tématy, které nás ovlivňují každý den v práci nebo v osobním životě.

  Ing. Michala Hanzlíčková, MBA

  Produktový analytik životního pojištění, Kooperativa pojišťovna, a.s.

   

 • Ing. Jindřich Záleský, Ph.D., MBA

  Díky studiu na ESBM jsem v naší společnosti zavedl mnoho nových prvků, které nám ve výsledku přinesly nejen úsporu času, ale i finančních prostředků. Velice kladně hodnotím také výběr lektorů, jejich profesionalitu a ochotu předávat své znalosti a zkušenosti z praxe. Ačkoli je mé zaměstnání opravdu velmi časově vytěžující, díky zvolené formě studia jsem neměl sebemenší problémy jej absolvovat. Studium tedy mohu doporučit každému vytíženému majiteli i řediteli jakékoliv firmy.

  Ing. Jindřich Záleský, Ph.D., MBA

   

 • Jan Tesař, MBA

  Studium na ESBM bylo opravdu velice inspirující a naplňující. Díky nabytým vědomostem jsem si mohl splnit svůj sen a založit si vlastní společnost. Děkuji především lektorům, kteří mi velice pomohli v mém počínání a radili mi v krušných začátcích. Velice si cením také ochoty a individuálního přístupu studentského oddělení a vedení školy, kteří mi vždy vyšli vstříc s jakýmkoliv požadavkem. Děkuji a studium za sebe rozhodně doporučuji.

  Jan Tesař, MBA

   

 • Ing. Zdeněk Hynkl, MBA

  Kolekce vybraných studijních předmětů i profesionalita vyučujících mi poskytla solidní základnu znalostí a vzájemných souvislostí pro zlepšení v podnikovém managementu. Studium splnilo moje očekávání a mohu jej doporučit všem manažerům, kteří si chtějí zkušenosti doplnit širokým přehledem v oborech souvisejících s businessem. Na ESBM jsem se mohl dokonce věnovat i dalším oborům, které zdokonalily mé měkké dovednosti a pomohly mi být lepším manažerem. Velice kladně zde hodnotím velký výběr studijních oborů, oproti ostatním institucím jsem si zde mohl vybrat ten program, který nejlépe vyhovuje mým potřebám v profesním životě.

  Ing. Zdeněk Hynkl, MBA

   

 • Ing. Martin Boháč, MBA

  Referencí o výhodách studia MBA na ESBM najdete celou řadu. Ze své zkušenosti bych chtěl hlavně doplnit flexibilitu a ochotu s jakou mi dokázali vyjít vstříc při potížích se skloubením studijních požadavků s pracovním a osobním životem.

  Ing. Martin Boháč, MBA

  Test koordinátor, Reaiffeisenbank a.s.

   

 • Mgr. Katarína Novacká, MBA

  Štúdium na ESBM som si vybrala pretože som si chcela doplniť svoje vzdelanie. Som riaditeľkou medzinárodnej spoločnosti, ale taktiež matkou na plný úväzok, preto som hľadala školu ktorá by sa mi prispôsobila v mojom nabitom rozvrhu a kde by štúdium bolo bez zbytočnej byrokracie a nezmyselných teórií. Túto predstavu naplnila ESBM, kde sa plne prispôsobia mojim časovým možnostiam a taktiež vďaka e-learningovému systému môžem študovať v pohodlí domova.

  Mgr. Katarína Novacká, MBA

   

 • Ing. et Ing. Pavel Metlička, MBA

  Volba MBA školy pro mě nebyla jednoduchou záležitostí. Jakmile jsem však narazil na ESBM, neváhal jsem ani minutu a ke studiu se ihned přihlásil. Na žádné jiné škole není tolik zajímavých oborů jako zde. Obrovským přínosem pro mě byla kombinace možných studijních programů, jako finanční manažer se potřebuji vzdělávat v oboru finance a účetnictví, ale také je pro mě důležitá emoční inteligence a time management, což jsou obory, které jsem mohl na ESBM díky jedinečné formě výuky studovat dohromady. Vypíchnout musím také moderní výuku a kvalitu získaných informací, které mi pomohly získat vyšší pozici ve firmě. Z mých osobních zkušeností studium na ESBM vřele doporučuji všem, kteří mají zájem o studium na vysoké a kvalitní úrovni.

  Ing. et Ing. Pavel Metlička, MBA

   

 • RNDr. Adriana Matějková, MBA

  Největší přínos studia na ESBM jednoznačně shledávám v různorodosti studijních oborů a časové flexibilitě, kdy jsem si studium mohla přizpůsobit svému náročnému pracovnímu vytížení. Studium splnilo moje očekávání, jako významný vedlejší přínos hodnotím také nově získané kolegiální vztahy se spolužáky z dalších oborů a také s lektory, kteří mi byli po dobu studia na 100 % k dispozici.

  RNDr. Adriana Matějková, MBA

   

 • Ing. Zuzana Komárová, MBA

  Som ráda, že som sa mohla zúčastniť štúdia programu MBA na ESBM. Oceňujem hlavne vysoko odborne a zároveň veľmi prakticky orientovaný tým lektorov, vďaka ktorým bolo každé naše stretnutie jedinečné. Navyše forma štúdia, ktorú ESBM ponúka, plne rešpektuje pracovnú vyťaženosť svojich študentov. Oceňujem výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací, ktorý je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom pre moju budúcnost. Ďakujem týmto profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy!

  Ing. Zuzana Komárová, MBA

   

 • Ing. Ivana Malá, MBA

  ESBM doporučuji hlavně z důvodu velkého výběru velice zajímavých studijních oborů, profesionálního přístupu lektorů, perfektní administrativní podpory a přívětivosti studijního oddělení. Velmi kladně hodnotím také prakticky zaměřenou výuku, která probíhala především prostřednictvím řešení případových studií a problémů z praxe. Na ESBM se potvrdilo mé očekávání, že studiem MBA lze dosavadní teoretické a praktické znalosti ještě dále prohlubovat a nacházet tak celou řadu nových přístupů v každodenní manažerské praxi. Studium pro mě bylo velkým přínosem, nejen ohledně dalšího vzdělání a nově získaných informací, ale i po stránce networkingu, potkáte mnoho zajímavých lidí z odlišných profesí, jejichž zkušenosti jsou také velkým přínosem a obohacením. Studium tak za sebe mohu jedině doporučit.

  Ing. Ivana Malá, MBA

   

 • Bc. Peter Kozmel, MBA

  Rozhodnutie pre štúdium MBA nebolo vôbec jednoduché nakoľko som si nebol istý odbornosťou a kvalitou škôl. Akonáhle som však narazil na ESBM bolo rozhodnuté. Osobne si veľmi cením prístup lektorov s ktorými som vždy mohol konzultovať reálne problémy z praxe, citlivý prístup, modernú výučbu a získané nové poznatky, ktoré môžem využiť v práci. Štúdium na ESBM neľutujem a jednoznačne odporúčam.

  Bc. Peter Kozmel, MBA

   

 • Mgr. Michal Klíma, MBA

  S přístupem a studiem na ESBM jsem byl spokojen již od začátku studia. Velmi se mi líbila především interaktivita při přednáškách, kdy jsem mohl se zkušenými profesionály a ostatními studenty diskutovat o problémech z praxe. Během studia se mi podařilo porozumět typickým vzorcům chování u mě samotného a to mi umožnilo získat cenný náhled na své silné i slabé stránky. Oceňuji profesionalitu jak ze strany lektorů, tak ze strany pracovníků ESBM, zejména pak jejich ochotný a vstřícný přístup. Celkově studium hodnotím jako skutečně přínosné pro praxi a rád bych jej tímto doporučil.

  Mgr. Michal Klíma, MBA

   

 • Mgr. Milan Bočko, MBA

  Studium MBA na ESBM bylo velkým přínosem pro mou praxi v mezinárodní společnosti. Oceňuji především možnost obrovského výběru odborných předmětů dle mé specializace, vstřícný přístup lektorů a v neposlední řadě zázemí kvalitního informačního systému pro online studium. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučil bych je všem, kdo se ke studiu přihlásí, i když účast na nich není povinná.

  Mgr. Milan Bočko, MBA

   

 • Jana Horváthová, MBA

  V mojej profesií je dôležité aby sme boli vždy o krok vpred ako konkurencia. Aby sa tak stalo musím mať za sebou tím zamestnancov, ktorí sú kvalifikovaní a motivovaní. Pre moje zdokonaľovanie sa na pozícií manažéra som si vybrala štúdium na ESBM so špecializáciou MBA Leadership a soft skills. Milo ma prekvapilo minimum teórie a naopak rozvíjanie praktických zručností, či výmena skúseností a konzultácie s kvalifikovanými odborníkmi. Ďakujem profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy a v neposlednom rade vždy usmiatym dievčatám zo študijného oddelenia, ktoré vždy promptne vyriešili každý problém a zodpovedali každú otázku.

  Jana Horváthová, MBA

   

 • Bc. Ladislav Kulhavý, MBA

  Studium na ESBM jsem si zvolil pro jeho flexibilitu, a to jak časovou, tak i obsahovou. Jelikož jsem vzhledem k mé pracovní pozici velice vytížen, naprosto mi vyhovovala výuka koncentrovaná do několika víkendových dnů. Lektoři zde poukázali na nejdůležitější aspekty dané oblasti a nebránili se ani diskuzím o konkrétních problémech z praxe, které nás studenty zajímaly. V tom spatřuji největší přínos studia. Velmi jsem také uvítal možnost výběru specializace, což mi umožnilo zaměřit se na to, co skutečně v mém profesním životě upotřebím. Studium na ESBM vřele doporučuji.

  Bc. Ladislav Kulhavý, MBA

   

 • Ing. Petr Sváček, MBA

  Se studiem na ESBM jsem byl velmi spokojen. Kladně hodnotím zejména odbornou úroveň lektorů a jejich zpětnou vazbu v hodnocení postupových prací, která byla velmi přínosná. Chválím také pracovníky ESBM za organizační zajištění výuky a podporu při studiu. Studium doporučuji všem zájemcům o kvalitní manažerské vzdělání, protože z široké nabídky specializací si jistě vybere každý.

  Ing. Petr Sváček, MBA

   

 • Mgr. Kateřina Hrbálková, MBA

  Studium MBA na ESBM mne nezklamalo. Výuka je velmi interaktivní, lektoři jsou skuteční odborníci, kteří mají co předat. Díky nim jsem načerpala spoustu cenných informací, které by člověk pouze z literatury nezískal. Přínosem byla také interakce s kolegy ve studijní skupině. Poznala jsem několik zajímavých lidí a mohla porovnat různé zkušenosti v našem společném oboru. Program MBA ve specializaci Management obchodu považuji za skvěle sestavený a na trhu celkem ojedinělý. Těším se na další setkávání s ESBM v rámci absolventského klubu.

  Mgr. Kateřina Hrbálková, MBA

   

 • Mgr. Pavel Vinár, MBA

  MBA jsem šel studovat na podnět mého zaměstnavatele a byla to pro mne velká výzva. I přes náročné období se mi vše podařilo zvládnout a chtěl bych tímto všem z ESBM poděkovat. Díky modernímu systému výuky se dalo studium skloubit i s náročným zaměstnáním. Studiem jsem mimo jiné získal i efektivnější přístup ke krizovým situacím, což jsem si ihned mohl ověřit v praxi. Rád bych vyzdvihl erudovanost lektorů ESBM a v neposlední řadě také ochotu a pohotovost studijního oddělení.

  Mgr. Pavel Vinár, MBA

   

 • Mgr. Anna Holečková, Ph.D., MBA

  ESBM jsem si vybrala na základě osobního doporučení a sama jej ráda dále předám. Vzhledem k tomu, že výuku zajišťují lektoři na profesionální úrovni, studium bylo velice zajímavé a obohacující. Velkou výhodou je možnost výběru studijních modulů – není problém si tak program přizpůsobit na míru. Mně osobně studium dalo mnoho zajímavých poznatků v oblasti managementu a díky specializaci Leadership a soft skills vím, na čem i nadále pracovat v rámci osobního rozvoje.

  Mgr. Anna Holečková, Ph.D., MBA

   

 • Ing. et Ing. Zdeněk Čapek, MBA

  Pro studium MBA jsem se rozhodl z důvodu potřeby získání další kvalifikace, která se v prostředí mezinárodní firmy velice hodí, ne-li očekává. ESBM jsem si vybral zejména pro zajímavou nabídku oborů. Studium mne mile překvapilo svou úrovní, praktičností a přístupem vyučujících i zaměstnanců školy. Odnáším si mnoho cenných poznatků do budoucna a ESBM rád doporučím všem, kteří se chtějí dále posunout ve svém profesním životě.

  Ing. et Ing. Zdeněk Čapek, MBA

   

 • Bc. Yelena Shadrina, MBA

  O dalším vzdělání jsem uvažovala delší dobu. Pečlivě jsem vybírala mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi z pohledu flexibility, akreditací a školného. Nakonec jsem zvolila ESBM a jsem se svou volbou spokojena. Všichni lektoři jsou vstřícní profesionálové s obrovskou praxí v oboru. Získáte nejen teoretické znalosti, ale naučíte se je využívat v pracovním životě. Od e-learningu jsem očekávala online či video lekce, čtyři výukové dny doplněné o studijní materiály mi přišly příliš málo pro takový objem informací. Osobně bych ráda poděkovala paní Mgr. Michaele Mrštíkové za vstřícnost, profesionalitu, přístup a připomínky při vedení mé závěrečné práce. Oceňuji výborný lidský přístup studijního oddělení. Díky titulu MBA a získaným znalostem jsem byla po měsíci v práci povýšena.

  Bc. Yelena Shadrina, MBA

  Senior Financial Accountant, Lendys + Gyr, s.r.o.

   

 • Mgr. Stanislav Kováč, MBA

  Ako riaditeľ nemocnice som si chcel rozšíriť obzory a priniesť do našich zabehnutých štruktúr nový vietor. Špecializácia MBA Management zdravotníctva splnila presne moje očakávania, naučil som sa ako efektívnejšie riadiť zamestnancov, čo prinieslo efektívnejšie zadelenie pracovného času, čo sa odzrkadlilo nielen vo vzťahu manažment – zamestnanec, ale taktiež vo vzťahu zdravotnícky personál – pacient. Preto štúdium na ESBM môžem iba odporúčať.

  Mgr. Stanislav Kováč, MBA

   

Reference absolventů - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 145 uživatelů