Reference absolventů

Master of Business Administration (MBA)

Reference absolventů Master of Business Administration (MBA)

„Jít vytrvale kupředu a mít náskok před ostatními" znamená se neustále vzdělávat a zdokonalovat. Pro všechny, kteří skutečně chtějí něčeho dosáhnout a ne jen tak zůstat „stát opodál", je ESBM a její výukový program MBA tím správným řešením. Směrem, kterým by se měli vydat. Po dlouholetých vlastních zkušenostech v manažerských pozicích nadnárodních firem jsem měl možnost tuto zkušenost osobně poznat. Mohu jen potvrdit, když se ke studiu přistupuje svědomitě a s cílem dosáhnout předpokládaného očekávání, že propracované přednáškové moduly s následným výkladem všech lektorů každému, kdo umí naslouchat a učit se novým poznatkům, rozšíří obzor jeho chápání většiny souvislostí a dění kolem nás, a to nejen v kontextu pracovního života, ale životních postojů a uvažování vůbec.

Ing. Jiří Koukol, MBA
 

Studium na ESBM vnímám jako svou správnou volbu. Zásadní motivací k tomuto typu studia bylo začít se po dlouhé době zase věnovat jenom sobě a posunout se dále. Chvíli "dělat to, co mě těší". Z obecného pohledu dlouhodobě podporuji investici do vzdělání, která je jen vaše a nikdo vám ji nemůže vzít. Pak již záleží na každém, jak nově nabyté vědomosti a zkušenosti dále využije, ať pro sebe, nebo ve své praxi. Oceňuji individuální a vstřícný přístup, časovou flexibilitu. Možnost účastnit se dalších seminářů. Semináře byly komunikativní - diskusní. Zpětně si cením ochoty uzpůsobit studium mé těžké životní situaci. Studovala jsem Management ve zdravotnictví. Semináře i samostudium obohatilo můj zájem o obor i o další oblasti jako PR nebo aktuální informace z práva, které se nyní promítají do mé nové práce. Studium doporučuji každému motivovanému zájemci. 

Mgr. Renata Dušková, MBA
 

Pro studium na ESBM jsem se rozhodla po pečlivé analýze MBA vzdělávacích institucích. Na ESBM se mi líbila flexibilita a možnosti individuálního rozvoje studentů. Moduly programu a také odborné workshopy byly velmi inspirující a motivující. Lektoři k nám studentům přistupovali jako k partnerům ve výuce, mnoho témat jsme vzájemně diskutovali. Na intranetu jsem měla dostatek podkladů a zdrojů ke studiu. Komunikace s manažerkou vzdělávání byla profesionální. Studium na ESBM rozhodně doporučuji k rozvoji manažerského vzdělání a získaní nových zajímavých kontaktů.

Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA
 

Ku kontaktu na ESBM som sa dostala úplnou náhodou, keď som hľadala možnosti na získanie nových poznatkov v oblasti  manažmentu inovácií, ktoré využívam vo svojej podnikateľskej praxi. Po naštudovaní internetovej stránky ma zaujal spôsob výučby a variabilita predmetov. Už na prvom stretnutí som zistila, že to bola moja správna voľba. Atmosféra počas vyučovania ale aj mimo neho bola veľmi príjemná, za čo patrí veľká vďaka personálu školy a samotným lektorom. Veľkým prínosom bol interaktívny prístup na výučbe a profesionalita lektorov nielen po stránke odbornej, ale aj osobnostnej. Seminárne práce a záverečná práca riešené v praxi v konkrétnej organizácii boli prínosom aj pre samotnú organizáciu. Oceňujem aj možnosť účasti na zaujímavých workshopoch a rôznych stretnutiach aj po absolvovaní štúdia na ESBM. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som bez váhania volila štúdium na tejto škole. 

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
 

ESBM mohu vřele doporučit všem, kteří se chtějí dále vzdělávat ve svém oboru. Studijní oddělení je úžasné a vstřícné. Studijní referentky mi dokázaly odpovědět vždy včas a poskytnout veškeré informace. Lektoři mají velice zajímavé semináře, které jsou prakticky zaměřené. Na workshopech se mi nejvíce líbila interakce s lidmi, kteří se pohybují ve stejném oboru jako já sama. Díky tomu jsem se naučila nahlížet na svou práci z různých úhlů pohledu.

My Linh Hoangová, MBA
 

Delší dobu jsem zvažovala, zda a kde si doplnit vzdělání. Když jsem narazila na ESBM, okamžitě jsem věděla, že tato instituce je pro mne správnou volbou. Upoutalo mě množství volitelných oborů, časová flexibilita, přístup k informacím a v neposlední řadě ochota a vstřícnost studijního oddělení. ESBM mohu proto vřele doporučit.

PhDr. Martina Válová, MBA
 

Vybrať si v súčasnej dobe z ponuky vzdelávacích inštitúcií a ponúkaných študijných programov nie je jednoduché. Po absolvovaní štúdia na ESBM môžem skonštatovať, že to bola správna voľba. Voliteľnosť študijných modulov, kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia, ktoré je zárukou flexibility, predstavujú tú najideálnejšiu možnosť štúdia pre časovo vyťažených ľudí. Profesionalita lektorov, ústretovosť a kvalita odborných informácií sú zárukou spokojnosti. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.

Mgr. Anna Hajduková, MBA
 

Studium na ESBM bylo správnou volbou. Kladně hodnotím volné množství volitelných modulů, ze kterých jsem si mohla vybrat právě ty, které mě zajímají. Stejně tak oceňuji i možnost navštěvovat předměty z jiných specializací. Všichni lektoři jsou vstřícní a snaží se vše ukazovat na konkrétních situacích ze své praxe. Studium pro mě bylo obrovských přínosem a to nejen v pracovním, ale též osobním životě. Studium na ESBM mohu jen doporučit.

Mgr. Jana Mocák, MBA
 

Ke studiu managementu jsem se rozhodla z osobní potřeby dále se rozvíjet. Školu jsem vybírala pečlivě a při zpětném pohledu jsem přesvědčená o tom, že jsem zvolila správně. K učení jsem přistupovala dosti zodpovědně, nicméně vložená energie se určitě vyplatila. Díky moderní formě vzdělávání se mi podařilo studovat i při pracovním a rodinném vytížení, i když to nebylo jednoduché. Studium mě posunulo kupředu, otevřelo nové obzory a prostor k dalšímu rozvoji. Nově nabyté poznatky ze zdravotnického managementu se snažím aplikovat v praxi.

MUDr. Hana Chvojová, MBA
 

Štúdium na ESBM vnímam ako správnu voľbu. Každá forma vzdelávania je investíciou do seba a podporuje napredovanie človeka. Získané poznatky dokážem aplikovať do odbornej praxe. ESBM sa vyznačuje  individuálnym prístupom, zaujímavými  študijnými programami a odlišným spôsobom výučby. Princípom nie je memorovanie, ale praktické využitie poznatkov potrebných do praxe. Okrem odbornosti lektorov, by som chcel vyzdvihnúť i ľudsky prístup. Celkovo je štúdium formované moderne. Každého študenta obohacuje o množstvo aktuálnych informácií z odboru štúdia. Profesionálny prístup lektorov a študijného oddelenia je zárukou úspešného absolvovania vybraného programu. Štúdium môžem odporúčať každému nakoľko som načerpal množstvo cenných informácií.

PaedDr. Patrik Janíček, MBA
 

Po absolvování studia na ESBM musím říci, že to byla správná volba. Velice se mi zalíbil koncept volitelných specializací, díky kterému jsem mohla studovat několik předmětů najednou. Díky kombinaci programů jsem mohla studovat nejen personalistiku, která je mým oborem, ale navíc také koučink a stress management, což jsou obory, které mě nesmírně zajímají. Pozitivně hodnotím zvláště prakticky pojatou formu výuky, která u mě jednoznačně vedla k prohloubení znalostí a rozšíření obzorů ve studovaných oborech. Studium na ESBM jednoznačně doporučuji!

Mgr. Martina Slováčková, MBA
 

Ke studiu na ESBM jsem se rozhodoval necelé dva roky a to hlavně kvůli tomu, že jsem v té době studoval dvouleté magisterské studium a časově jsem byl velice vytížený. Ale touze po doporučovaném a propracovaném systému vzdělávání jsem neodolal, sedl k počítači a seznámil se s celkovým průběhem studia a v tu dobu jsem byl rozhodnutý. Podal jsem přihlášku ke studiu a díky velice vlídnému a vstřícnému jednání studijního oddělení jsem v průběhu několika dnů zahájil studium v oboru veřejné správy, ve kterém jsem se cítil jako doma, neboť téměř 30 let v tomto oboru pracuji. Studium jsem si po dohodě uzpůsobil dle vlastních časových možností tak, abych ho mohl pohodlně dokončit. Lektoři jsou zde velice zkušení, vstřícní a teoretické znalosti dokáží odůvodnit praktickými poznatky. Jedná se o moderní studium, které každého studenta obohatí v úkonech provádějících na svém pracovišti. Z tohoto důvodu doporučuji studium ESBM, neboť jsem načerpal spoustu cenných informací.

Mgr. Stanislav Koukal, MBA, dr.h.c.
 

Najväčšou hodnotou pre mňa od ESBM bol komplex modulov, ktoré sú vynikajúco spracované. Dokázali mi v skriptách a na prednáškach ukázať informácie z každého oboru. Musím pochváliť vedenie za veľmi lojálny prístup a profesorov za ich profesionálny prejav. Zo štúdia som si vzal veľa "aha momentov", nové uhly pohľadov. Dokážem lepšie a rýchlejšie premýšľať v synergiách. Taktiež premýšľam strategickejšie, s lepším plánovaním a väčšou istotou. Už počas štúdia som dostal veľmi zaujímavú pracovnú pozíciu počas ktorej stíhal spustiť viacero menších - úspešných podnikateľských aktivít. Ďakujem. Určite odporúčam.

Štefan Lukáč, MBA
 

Značnou výhodou MBA studia na ESBM je možnost přizpůsobit studium časově svému pracovnímu vytížení. Semináře jsou vedeny zkušenými lektory, prakticky zaměřené a rozšiřují obzory. Získané znalosti je nutné během studia aplikovat do praxe pomocí seminárních prací nebo případových studií.

Ing. Gabriela Švíková, MBA
 

Díky studiu na ESBM jsem v naší společnosti zavedl mnoho nových prvků, které nám ve výsledku přinesly nejen úsporu času, ale i finančních prostředků. Velice kladně hodnotím také výběr lektorů, jejich profesionalitu a ochotu předávat své znalosti a zkušenosti z praxe. Ačkoli je mé zaměstnání opravdu velmi časově vytěžující, díky zvolené formě studia jsem neměl sebemenší problémy jej absolvovat. Studium tedy mohu doporučit každému vytíženému majiteli i řediteli jakékoliv firmy.

Ing. Jindřich Záleský, Ph.D., MBA
 

Studium na ESBM bylo opravdu velice inspirující a naplňující. Díky nabytým vědomostem jsem si mohl splnit svůj sen a založit si vlastní společnost. Děkuji především lektorům, kteří mi velice pomohli v mém počínání a radili mi v krušných začátcích. Velice si cením také ochoty a individuálního přístupu studentského oddělení a vedení školy, kteří mi vždy vyšli vstříc s jakýmkoliv požadavkem. Děkuji a studium za sebe rozhodně doporučuji.

Jan Tesař, MBA
 

Studium na ESBM mi pomohlo najít nový pohled na současný management. Mojí motivací ke studiu bylo získání nových informací z oboru, který mě dlouhodobě zajímá, zejména proniknout do tajů strategií, ať již prodejních, marketingových či prostě různých způsobů řízení firmy jako takové. Ohlédnu-li se zpět, musím uznat, že díky špičkovým lektorům, bylo mé očekávání splněno. A jsem skutečně ráda, že jsem si ke studiu vybrala právě ESBM.

Ing. Marie Heřmanová, MBA
 

Kolekce vybraných studijních předmětů i profesionalita vyučujících mi poskytla solidní základnu znalostí a vzájemných souvislostí pro zlepšení v podnikovém managementu. Studium splnilo moje očekávání a mohu jej doporučit všem manažerům, kteří si chtějí zkušenosti doplnit širokým přehledem v oborech souvisejících s businessem. Na ESBM jsem se mohl dokonce věnovat i dalším oborům, které zdokonalily mé měkké dovednosti a pomohly mi být lepším manažerem. Velice kladně zde hodnotím velký výběr studijních oborů, oproti ostatním institucím jsem si zde mohl vybrat ten program, který nejlépe vyhovuje mým potřebám v profesním životě.

Ing. Zdeněk Hynkl, MBA
 

Štúdium na ESBM som si vybrala pretože som si chcela doplniť svoje vzdelanie. Som riaditeľkou medzinárodnej spoločnosti, ale taktiež matkou na plný úväzok, preto som hľadala školu ktorá by sa mi prispôsobila v mojom nabitom rozvrhu a kde by štúdium bolo bez zbytočnej byrokracie a nezmyselných teórií. Túto predstavu naplnila ESBM, kde sa plne prispôsobia mojim časovým možnostiam a taktiež vďaka e-learningovému systému môžem študovať v pohodlí domova. 

Mgr. Katarína Novacká, MBA
 

Volba MBA školy pro mě nebyla jednoduchou záležitostí. Jakmile jsem však narazil na ESBM, neváhal jsem ani minutu a ke studiu se ihned přihlásil. Na žádné jiné škole není tolik zajímavých oborů jako zde. Obrovským přínosem pro mě byla kombinace možných studijních programů, jako finanční manažer se potřebuji vzdělávat v oboru finance a účetnictví, ale také je pro mě důležitá emoční inteligence a time management, což jsou obory, které jsem mohl na ESBM díky jedinečné formě výuky studovat dohromady. Vypíchnout musím také moderní výuku a kvalitu získaných informací, které mi pomohly získat vyšší pozici ve firmě. Z mých osobních zkušeností studium na ESBM vřele doporučuji všem, kteří mají zájem o studium na vysoké a kvalitní úrovni.

Ing. et Ing. Pavel Metlička, MBA
 

Největší přínos studia na ESBM jednoznačně shledávám v různorodosti studijních oborů a časové flexibilitě, kdy jsem si studium mohla přizpůsobit svému náročnému pracovnímu vytížení. Studium splnilo moje očekávání, jako významný vedlejší přínos hodnotím také nově získané kolegiální vztahy se spolužáky z dalších oborů a také s lektory, kteří mi byli po dobu studia na 100 % k dispozici.

RNDr. Adriana Matějková, MBA
 

Som ráda, že som sa mohla zúčastniť štúdia programu MBA na ESBM. Oceňujem hlavne vysoko odborne a zároveň veľmi prakticky orientovaný tým lektorov, vďaka ktorým bolo každé naše stretnutie jedinečné. Navyše forma štúdia, ktorú ESBM ponúka, plne rešpektuje pracovnú vyťaženosť svojich študentov. Oceňujem výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací, ktorý je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom pre moju budúcnost. Ďakujem týmto profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy!

Ing. Zuzana Komárová, MBA
 

ESBM doporučuji hlavně z důvodu velkého výběru velice zajímavých studijních oborů, profesionálního přístupu lektorů, perfektní administrativní podpory a přívětivosti studijního oddělení. Velmi kladně hodnotím také prakticky zaměřenou výuku, která probíhala především prostřednictvím řešení případových studií a problémů z praxe. Na ESBM se potvrdilo mé očekávání, že studiem MBA lze dosavadní teoretické a praktické znalosti ještě dále prohlubovat a nacházet tak celou řadu nových přístupů v každodenní manažerské praxi. Studium pro mě bylo velkým přínosem, nejen ohledně dalšího vzdělání a nově získaných informací, ale i po stránce networkingu, potkáte mnoho zajímavých lidí z odlišných profesí, jejichž zkušenosti jsou také velkým přínosem a obohacením. Studium tak za sebe mohu jedině doporučit.

Ing. Ivana Malá, MBA
 

Rozhodnutie pre štúdium MBA nebolo vôbec jednoduché nakoľko som si nebol istý odbornosťou a kvalitou škôl. Akonáhle som však narazil na ESBM bolo rozhodnuté. Osobne si veľmi cením prístup lektorov s ktorými som vždy mohol konzultovať reálne problémy z praxe, citlivý prístup, modernú výučbu a získané nové poznatky, ktoré môžem využiť v práci. Štúdium na ESBM neľutujem a jednoznačne odporúčam.

Bc. Peter Kozmel, MBA
 

S přístupem a studiem na ESBM jsem byl spokojen již od začátku studia.  Velmi se mi líbila především interaktivita při přednáškách, kdy jsem mohl se zkušenými profesionály a ostatními studenty diskutovat o problémech z praxe. Během studia se mi podařilo porozumět typickým vzorcům chování u mě samotného a to mi umožnilo získat cenný náhled na své silné i slabé stránky. Oceňuji profesionalitu jak ze strany lektorů, tak ze strany pracovníků ESBM, zejména pak jejich ochotný a vstřícný přístup. Celkově studium hodnotím jako skutečně přínosné pro praxi a rád bych jej tímto doporučil.

Mgr. Michal Klíma, MBA
 

Studium MBA na ESBM bylo velkým přínosem pro mou praxi v mezinárodní společnosti. Oceňuji především možnost obrovského výběru odborných předmětů dle mé specializace, vstřícný přístup lektorů a v neposlední řadě zázemí kvalitního informačního systému pro online studium. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučil bych je všem, kdo se ke studiu přihlásí, i když účast na nich není povinná.

Mgr. Milan Bočko, MBA
 

V mojej profesií je dôležité aby sme boli vždy o krok vpred ako konkurencia. Aby sa tak stalo musím mať za sebou tím zamestnancov,  ktorí sú kvalifikovaní a motivovaní. Pre moje zdokonaľovanie sa na pozícií manažéra som si vybrala štúdium na ESBM so špecializáciou MBA Leadership a soft skills. Milo ma prekvapilo minimum teórie a naopak rozvíjanie praktických zručností, či výmena skúseností a konzultácie s kvalifikovanými odborníkmi. Ďakujem profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy a v neposlednom rade vždy usmiatym dievčatám zo študijného oddelenia, ktoré vždy promptne vyriešili každý problém a zodpovedali každú otázku.

Jana Horváthová, MBA
 

Studium na ESBM jsem si zvolil pro jeho flexibilitu, a to jak časovou, tak i obsahovou. Jelikož jsem vzhledem k mé pracovní pozici velice vytížen, naprosto mi vyhovovala výuka koncentrovaná do několika víkendových dnů. Lektoři zde poukázali na nejdůležitější aspekty dané oblasti a nebránili se ani diskuzím o konkrétních problémech z praxe, které nás studenty zajímaly. V tom spatřuji největší přínos studia. Velmi jsem také uvítal možnost výběru specializace, což mi umožnilo zaměřit se na to, co skutečně v mém profesním životě upotřebím. Studium na ESBM vřele doporučuji.

Bc. Ladislav Kulhavý, MBA
 

Se studiem na ESBM jsem byl velmi spokojen. Kladně hodnotím zejména odbornou úroveň lektorů a jejich zpětnou vazbu v hodnocení postupových prací, která byla velmi přínosná. Chválím také pracovníky ESBM za organizační zajištění výuky a podporu při studiu. Studium doporučuji všem zájemcům o kvalitní manažerské vzdělání, protože z široké nabídky specializací si jistě vybere každý.

Ing. Petr Sváček, MBA
 

Studium MBA na ESBM mne nezklamalo. Výuka je velmi interaktivní, lektoři jsou skuteční odborníci, kteří mají co předat. Díky nim jsem načerpala spoustu cenných informací, které by člověk pouze z literatury nezískal. Přínosem byla také interakce s kolegy ve studijní skupině. Poznala jsem několik zajímavých lidí a mohla porovnat různé zkušenosti v našem společném oboru. Program MBA ve specializaci Management obchodu považuji za skvěle sestavený a na trhu celkem ojedinělý. Těším se na další setkávání s ESBM v rámci absolventského klubu.

Mgr. Kateřina Hrbálková, MBA
 

MBA jsem šel studovat na podnět mého zaměstnavatele a byla to pro mne velká výzva. I přes náročné období se mi vše podařilo zvládnout a chtěl bych tímto všem z ESBM poděkovat. Díky modernímu systému výuky se dalo studium skloubit i s náročným zaměstnáním. Studiem jsem mimo jiné získal i efektivnější přístup ke krizovým situacím, což jsem si ihned mohl ověřit v praxi. Rád bych vyzdvihl erudovanost lektorů ESBM a v neposlední řadě také ochotu a pohotovost studijního oddělení.

Mgr. Pavel Vinár, MBA
 

ESBM jsem si vybrala na základě osobního doporučení a sama jej ráda dále předám. Vzhledem k tomu, že výuku zajišťují lektoři na profesionální úrovni, studium bylo velice zajímavé a obohacující. Velkou výhodou je možnost výběru studijních modulů – není problém si tak program přizpůsobit na míru. Mně osobně studium dalo mnoho zajímavých poznatků v oblasti managementu a díky specializaci Leadership a soft skills vím, na čem i nadále pracovat v rámci osobního rozvoje.  

Mgr. Anna Holečková, Ph.D., MBA
 

Pro studium MBA jsem se rozhodl z důvodu potřeby získání další kvalifikace, která se v prostředí mezinárodní firmy velice hodí, ne-li očekává. ESBM jsem si vybral zejména pro zajímavou nabídku oborů. Studium mne mile překvapilo svou úrovní, praktičností a přístupem vyučujících i zaměstnanců školy. Odnáším si mnoho cenných poznatků do budoucna a ESBM rád doporučím všem, kteří se chtějí dále posunout ve svém profesním životě.

Ing. et Ing. Zdeněk Čapek, MBA
 

Ako riaditeľ nemocnice som si chcel rozšíriť obzory a priniesť do našich zabehnutých štruktúr nový vietor. Špecializácia MBA Management zdravotníctva splnila presne moje očakávania, naučil som sa ako efektívnejšie riadiť zamestnancov, čo prinieslo efektívnejšie zadelenie pracovného času, čo sa odzrkadlilo nielen vo vzťahu manažment zamestnanec, ale taktiež vo vzťahu zdravotnícky personál  pacient. Preto štúdium na ESBM môžem iba odporúčať.  

Mgr. Stanislav Kováč, MBA

Reference absolventů - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 29 uživatelů